× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Runen als symbool

Oud-Germaanse schrifttekens stammend van het begin van onze jaartelling. Ze hadden een magisch-religieuze betekenis en - zoals hun betekenis ook aanduidt - bevatten ze de geheimen der goden. Ze fungeerden als hulpmiddel bij orakels. Wie ze kon lezen en ontcijferen was een wijs mens en had toegang tot de diepste levensgeheimen, zoals die verborgen waren in de schoot der goden.

In de Noord-Europese landen ontwikkelden de runen zich in de loop van de middeleeuwen tot schrijftaal. Ze werden uiteindelijk verdrongen door de Romeinse lettertekens. Vooral door toedoen van de christenen, omdat de hun oude magische betekenis die ontleend was aan de Germaanse godenwereld bleven behouden.

© A. van den Akker s.j.