× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Het oog als symbool

In vele culturen is het oog symbool van schoonheid. Daarnaast wordt er aan het oog vaak bijzondere betekenis toegekend. Bekend bv. is de uitdrukking: 'Het oog is de spiegel van de ziel'. Het 'oog van het hart' is het eigenlijke centrale punt van de persoon (aldus de Islam). Wie met liefde toeziet, ziet meer dan iemand die zonder leifde kijkt.

Op de oudste afbeeldingen die ons van mensen bekend zijn, zien we vaak grote, wijdgeopende ronde ogen. Denk bv. aan het oude Egypte, EthiopiŽ, de oude Aziatische culturen, de indianen van Midden- en Zuid-Amerika enz.

Het gold als symbool voor de goden van zon, maan en sterren. Daarnaast voor het innerlijk schouwen, of voor het zien van onstoffelijke werkelijkheden. Zo kent men in de wereld van HindoeÔsme en Boeddhisme het gebruik van het derde oog, dat als een rode stip tussen de bestaande ogen op het voorhoofd wordt geschilderd: 'de vlammende parel'. Het duidt erop dat men oog heeft voor de verborgen aanwezigheid van het goddelijke; het betekent spiritueel bewustzijn en wijsheid die de menselijke maat overstijgt.

Bij Chinezen en Japanners staat het linkeroog voor de zon en het rechter voor de maan.

In de christelijke wereld duidt Gods oog op alwetendheid of alziendheid. Bekend is de afbeelding van Gods oog in een driehoek (verwijzing naar het drie-ene karakter van God) waaruit stralen naar alle kanten gaan. Soms stond er ten overvloed bijgeschreven 'God ziet u'. De bedoeling ervan was de mens te troosten: zelfs als niemand onder de mensen oog voor je had, dan hield God je met zijn vriendelijk licht in het oog.

Er zijn ook culturen en (bij)geloven die geloven in de magie van het Boze Oog. Als dat op je gericht is, kan het je kwaad berokkenen.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen