× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De Olijf als symbool

In de Griekse oudheid was de olijf de boom van de godin Athene. Tijdens een wedstrijd met de zeegod Poseidon om de heerschappij over het aantrekkelijke eiland Attica maakte zij de olijfboom. Uit het hout ervan werden godenbeelden gesneden. De stad Olympia, bekend om haar Olympische Spelen, bezat een heilig bos dat geheel bestond uit olijfbomen; winnaars van de Spelen werden gehuldigd met takken uit dat bos.

Bij de Romeinen was de olijf naast symbool van de vrede ook zinnebeeld van de overwinning in de oorlog. De godin Athene heette bij hen Minerva, en was beschermvrouwe van de strijd. Als soldaten na een overwinning op de vijand thuis in Rome gehuldigd werden, kregen ze olijftakken in de armen gedrukt.
Gezanten van buitenlandse mogendheden die vrede kwamen aanbieden, werden eveneens onthaald op een olijftak.

In de Bijbel kennen we het verhaal van Noach die na de zondvloed eerst twee keer een raaf uitzond om te zien of het land al weer drooggevallen was, maar beide keren kwam het dier terug, omdat er geen plek was om zijn pootjes op neer te zetten. De derde keer stuurde hij er een duif op uit en deze kwam terug met een olijftakje in de bek. De ramp was voorbij: er was weer nieuw leven aan het groeien. Dit is tot in onze dagen een wijdverbreid symbool van vrede en nieuw leven.
Vandaar dat in bijbelse tijden speciaal aan God gewijde mensen met olie werden gezalfd: priesters, koningen en profeten.

Nog altijd gebruikt de katholieke kerk met balsem en geurige kruiden vermengde olijfolie om er zalvingsrituelen mee te verrichten: doop, vormsel, priesterwijding en laatste oliesel.

Olijfolie voedt en geneest, zoals onder meer blijkt uit het verhaal van de Barmhartige Samaritaan, die de wonden van het slachtoffer behandelt met olijfolie. Vandaar dat olijfolie ook symbool is geworden van de genezing van de ziel.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen