× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Jade als symbool

In China gold jade als de edelste van alle mineralen. Het Chinese woord voor 'jade' zou men het best kunnen vertalen met 'alles wat in de hoogste mate voortreffelijk is'. In het Yin- en Yangsymbool verzinnebeeldt de jade het principe van de Hemel-Vader. Zij wordt gezien als een hemels juweel, voortgekomen uit de gezamenlijke inspanning van bergen en water.

Een Chinese tekst zegt over de jadesteen:

'Geschuurd en glanzend belichaamt zij de reinheid en de zuiverheid. Glad en glimmend is zij het goede. Haar compacte vorm en haar kracht verzinnebeelden de sterkte van het intellect en de wijsheid. Is zij hoekig, maar niet scherp en niet gevaarlijk, dan herinnert zij aan de gerechtigheid. Hangt zij in parels naar beneden, dan is zij de nederigheid zelve. Het geluid dat zij laat horen wanneer er op haar geslagen wordt, symboliseert de muziek. De wolken waardoor zij getekend wordt, doen aan haar schoonheid geen afbreuk, en haar schoonheid probeert de wolken niet te verbergen, want die herinneren ons aan de plicht om trouw te zijn. Haar doorschijnende karakter doet denken aan de eerlijkheid. Schitterend in haar kleurenspel lijkt zij op de regenboog, en doet zij denken aan de hemel zelf, verheven en geheimzinnig. Omdat zij is ontstaan uit bergen en water verwijst zij naar de aarde. Wanneer ze in alle eenvoud is gesneden doet zij denken aan de kuisheid. Omdat zij bij ieder in hoog aanzien staat, verzinnebeeldt zij ook waarheid en schoonheid.'

Omdat kunstwerken van jade gemaakt, nooit kapot gingen, zag men er ook een symbool in van onsterfelijkheid.

Vanwege haar gladheid wordt de huid van een vrouw vaak met haar vergeleken. Er bestaan in de Chinese veel woorden voor liefdesspel en seksuele omgang, waar het woord 'jade' (= 'ti') op de een of andere manier in is verwerkt.

Ook bij de Olmeken- en Azteken-Indianen in het oude México stond jade in hoog aanzien en werd vooral gebruikt voor het vervaardigen van beeldjes voor de eredienst. Tot hart gesneden stenen werden aan vorsten in hun graven meegegeven. Een watergodin droeg de naam van 'haar met de jaden lendendoek'.

[286p:85; 324p:180]

© A. van den Akker s.j.