× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
De Berg als symbool

Een berg werd door de mensen in de omgeving vaak als hoogtse punt van de wereld beschouwd, en daarmee ook als middelpunt. Ook als de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Vandaar dat in de oude mythen en verhalen goden wonen op bergen; tempels en heiligdommen bij voorkeur op hoogten werden gebouwd, en godsverschijningen vooral plaats hebben op heuvels en bergen.

De Inca's en de Maya's in Midden- en Zuid-Amerika bouwden hun tempels op toppen van bergen. We kennen uit de Griekse mythologie de Olympusberg als woonplaats van de goden.

In de bijbel verschijnt JHWH aan Mozes en Elia op een berg. Jezus' goddelijke gedaante wordt openbaar op de berg Tabor. Als Hij zich terugtrekt om te bidden doet Hij dat bij vorkeur op een berg, dichtbij God. Hij wordt ook gekruisigd op de Calvarieberg; vanaf diezelfde plek stijgt Hij op naar zijn Vader in de hemel. In de christelijke cultuur is het vooral Sint MichaŽl die op bergen en hoogten verschijnt en wordt vereerd: hierbij kan men denken aan de Monte gargano in Zuid-ItaliŽ, de Mont St-Michel voor de Franse Westkust of het naar MichaŽl genoemde rotseilandje St. Michael's Mount tegenover de kust van Cornwall, Zuid-West-Engeland.

Naast deze religieuze symboliek vertegenwoordigt de berg ook onverzettelijkheid en eeuwigheid, bron van leven (omdat het bergwater in beekjes en stroompjes naar beneden vloeit en de grond in het dal vruchtbaar maakt); en als een levensgrote hindernis of opgave.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen