× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Origenisten

Origenisten baseerden zich naar eigen zeggen op de leer van de grote schrijver Origenes (+ ca 254). Hun dwalingen hadden betrekking op de verhouding tussen God de Vader en God de Zoon; op de juiste omschrijving van de persoon van Christus; en op de aard van de menselijke ziel. Typisch Grieks- filosofische strijdpunten uit die tijd. Hun standpunten werden in 553 op het Concilie van Constantinopel officieel tot ketterij bestempeld. Omdat zij zich beriepen op Origenes, bij wie met enige goede (of kwade?) wil deze veronderstellingen inderdaad als zodanig geÔnterpreteerd konden worden, is Origenes nooit tot kerkvader benoemd, noch ooit als heilige vereerd.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen