× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
Noviciaat, Derde jaar, Instructor

Elke religieuze orde of congregatie kent een noviciaat, nieuwelingentijd. Het is de tijd dat de kandidaat-religieus (= kloosterling) wordt ingeleid in het religieuze leven.

Deze inleiding bestaat uit experimenten die de religieuze houding verdiepen: gemeenschappelijk en persoonlijk gebed, Bijbellezing, geestelijke lezing, huishoudelijke werkzaamheden, gemeenschapszin, de stilte onderhouden, vormen van boetedoening, kennismaking met de geschiedenis, spiritualiteit, regel en gebruiken van de religieuze gemeenschap enz. Meestal duurt ze ÚÚn jaar.

Het noviciaat wordt afgesloten met het afleggen van de drie kloostergeloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid. Bij de meeste orden en congregaties zijn het in eerste instantie tijdelijke geloften, bv voor de duur van drie jaar.

Als religieuzen spreken over het 'noviciaat', bedoelen ze niet alleen dat beginjaar van hun vorming, maar vaak ook het gebouw dat daar apart voor was ingericht.

Jezu´eten in het bijzonder
Het noviciaat duurt niet ÚÚn jaar, maar twee.
Wanneer een jezu´et na afloop van het noviciaat zijn geloften aflegt, is dat van zijn kant voor eeuwig. De orde behoudt zich het recht voor eerst nog een aantal experimenten aan te gaan om zich pas daarna te binden aan de religieus.
Elke jezu´et sluit zijn vorming af met een zogeheten 'derde jaar'.
Daarin wordt hij uitgenodigd alles wat hij in zijn vorming heeft doorgemaakt, inclusief het pastorale werk dat hij al heeft gedaan, te leggen naast het enthousiasme en het idealisme waarmee hij minstens tien jaar geleden is ingetreden. Hij doet dat op een afgezonderde plaats, liefst samen met een aantal medebroeders uit andere landen en werelddelen die in dezelfde fase van hun opleiding zitten.
Het jaar bevat o.a. een dertigdaagse retraite, verdieping in de jezu´etenbronnen en een aantal pastorale experimenten. De stichter van de jezu´eten, Ignatius van Loyola (ć 1556; feest 31 juli) noemt dit jaar een 'schola affectus' (= scholing van het gevoelsleven).
De begeleider van zoĺn derde jaar wordt 'instructor' genoemd.
Aan het einde van het 'derde jaar' bindt de orde zich definitief aan de religieus. Sommige priester-jezu´eten worden uitgenodigd op dat moment uitgenodigd nog een vierde gelofte te doen van bijzondere gehoorzaamheid aan de paus.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen