× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Integralisme

Het Integralisme was een beweging binnen de Katholieke Kerk, op gang gebracht door paus Pius X.
Het was een reactie op het Modernisme. Alle resultaten van het moderne natuurwetenschappelijk onderzoek werden met groot argwaan begroet en buiten het theologisch denken en de geloofsopvattingen van de kerk gehouden.
In feite kwam het erop neer, dat alleen de goddelijke openbaring, zoals neergelegd in Bijbel en Traditie als bron van menselijk kennen werd geaccepteerd. Het bracht met zich mee, dat het gewoon menselijke van kerk en geloof ernstig werden ongewaardeerd.
Dit alles had ook tot gevolg, dat de Katholieke Kerk en haar leer zich steeds wereldvreemder opstelden.
Pius' opvolger paus Benedictus XV maakte hier onmiddellijk na zijn aantreden een eind aan.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen