× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
Humiliaten
De Humiliaten (= nederigen) waren broederschappen van boetelingen, die vooral in de Noord-Italiaanse landstreek Lombardije optraden.
Paus Alexander III († 1181) verbood hun als leek zonder enige kerkelijke opleiding te preken. Op het Concilie van Verona (1184) werden ze als ketters veroordeeld en in de ban gedaan. Dit had vooral betrekking op het feit dat zij zonder machtiging van de kerkelijke overheden (en vaak ook zonder enige opleiding) preekten in het openbaar. In 1201 slaagde paus Innocentius III († 1216) erin een deel van hen met de kerk te verzoenen.

Voortaan bestond de Orde uit drie afdelingen:
De Eerste Orde werd bevolkt door Priesters en Kloosterzusters;
De Tweede Orde door lekenbroeders en -zusters; hun levenswijze was vergelijkbaar met die van begijnen en begarden (mannelijke begijnen). Zij woonden vaak in dubbelkloosters (mannen en vrouwen op hetzelfde landgoed, maar in gescheiden gebouwen); na 1404 is daar geen sprake meer van.
De Derde Orde bestond uit vrome leken die thuis ascetisch leefden, dus zonder de banden met hun familie op te geven. Dit was de gezichtsbepalende groep van de Humiliaten.

Overigens werd op het vierde Concilie van Lateranen (1215) de excommunicatie van de ketterse en zonder machtiging prekende Humiliaten nog eens bekrachtigd. De 3e Orde verdween gedurende de 14e eeuw. Na een moordaanslag op Carolus Borromeus (+ 1584; feest 4 november) was het paus Pius V († 1572) die in 1571 de Eerste en Tweede Orde ophief.

© A. van den Akker s.j.