× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
Broeders van het Gemene Leven
Moderne Devotie

De kerkgemeenschap gonsde aan het begin van de 14e eeuw van de vernieuwingsbewegingen; daar was de Kerk trouwens hard aan toe. In ItaliŽ had een eeuw tevoren Franciscus van Assisi (Ü 1226; feest 4 oktober) de armoedebeweging van de minderbroeders (= Franciscanen) op gang gebracht; in Spanje en Zuid-Frankrijk had Dominicus (Ü 1221; feest 8 augustus) de Orde der Predikheren (= dominicanen) opgericht; vele kloosters sloten zich aan bij de eenvoud van de cisterciŽnzer beweging, die door Bernardus van Clairvaux (Ü 1153; feest 20 augustus) op gang was gebracht.

Geert Groote, soms ook verlatijnst tot Gerardus Magnus, legde contacten met de kartuizers bij Arnhem, een strenge orde, waarvan de leden in drastische afzondering proberen God te vinden. Hij deed er veel inspiratie op; zo besloot hij vrijwillig af te zien van zijn aanzienlijke inkomsten als kanunnik, een erebaantje dat verbonden was aan de kerk, en begon hij zich eenvoudig te kleden; ook zijn woning was bescheiden ingericht. Toch sloot hij zich niet aan bij enige bestaande kloosterorde.
Hij verzamelde gelijkgezinden om zich heen, die allen bezield waren van hetzelfde ideaal. De bekendste van hen is wel Floris Radewijnsz (Ü 1400; feest 24 maart). Zij brachten de dag gezamenlijk door in gebed en werk; de levensstijl was uiterst sober: ze noemden zich 'Broeders van het Gemene (= Gemeenschappelijke) Leven'.

Hun werk bestond voor een groot deel in het schrijven en uitgeven van (goedkope) geestelijke boeken: de boekdrukkunst was nog niet uitgevonden, dus het schrijven en uitgeven van boeken was uiterst kostbaar. Onder de mensen verspreidden zij een praktische vroomheid van eenvoud: priesters moesten goed priester zijn, trouw aan hun beloften en gebed, ijverig in hun werk onder de mensen; gehuwden moesten iets goeds maken van hun huwelijk en van de opvoeding van hun kinderen. Zulke aanmaningen waren beslist niet misplaatst in het kader van die tijd.

De beweging verspreidde zich in het gebied rond de IJssel (Zwolle, Windesheim, Deventer enz.); van daaruit tot in de wijde omgeving. Zij kreeg de naam 'Moderne Devotie'.

Talrijke steden hadden een Latijnse school, geleid door de Fraters. In Keulen hadden zij zelfs een kerk, gewijd aan de Drievuldigheid en St-MichaŽl.
Een van de beroemdste geschriften uit hun gelederen is 'De Navolging van Christus' (of naar het oorspronkelijke Latijn: 'De Imitatione Christi') door Thomas ŗ Kempis (Ü 1471; feest 25 juli); volgens sommigen na de bijbel het meest gelezen boek van de westerse cultuur. Het ademt de sfeer van 'met een boeksken in een hoeksken' om in die stilte en afzondering de persoon van Christus te beschouwen en te ontmoeten, met de bedoeling van daaruit onder de mensen een diep christelijk leven te leiden.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen