× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022

Jezus* bekoringen  (90 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: Nederland, 's Heerenberg, Huis Bergh.
Aan het begin van zijn openbaar leven laat Jezus zich door Johannes dopen in de Jordaan. Vervolgens trekt Hij zich terug in de woestijn.

Lukas 4
(1) Vervuld van de Heilige Geest ging Jezus weer weg van de Jordaan; Hij werd door de Geest naar de woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef, (2) en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende die dagen at Hij niets, en toen ze voorbij waren, kreeg Hij honger. (3) De duivel zei nu tot Hem: "Als Gij de Zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert." (4) Jezus gaf hem ten antwoord: "Er staat geschreven: 'De mens leeft niet van brood alleen'."

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen