× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022

Leeuw doodt profeet  (67 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: Nederland, Schipluiden, privť.

De profeet Elia leefde tijdens koning Achab. Deze trok zich van Gods geboden niets aan. Hij vereerde Bašl, een vruchtbaarheidsgod. Drie en een half jaar heerste er droogte; er viel geen druppel regen in het Land: symbool voor het feit dat het Land droog stond wat betreft Gods aanwezigheid. Alleen de profeet ontkwam hieraan:

1 Koningen 17
(2) Het woord van JHWH kwam tot [Elia]: (3) "Vertrek van hier en ga naar het oosten en houd u verborgen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. (4) Uit de beek kunt ge drinken en aan de raven heb ik bevolen u daar van voedsel te voorzien." (5) Hij deed wat JHWH gezegd had en ging wonen in het dal van de Kerit, die in de Jordaan uitmondt. (6) De raven brachten hem 's morgens en 's avonds brood en vleesÖ

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen