× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022

Hagar en IsmaŽl weggezonden  (32 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: BelgiŽ, Brugge, JezuÔetenhuis.

God had Abraham nageslacht beloofd. Lange tijd zag het er naar uit dat het een loze belofte was. In haar wanhoop bedacht Sara dat Abraham een kind moest verwekken bij haar belangrijkste slavin Hagar; zij zou als draagmoeder voor Abrahams nageslacht kunnen zorgen. Hagar baarde een zoon IsmaŽl. Maar toen enige tijd daarna Sara alsnog een eigen kind kreeg, Isaak, wilde zij van de andere jongen en Hagar af.

Genesis 21
(9) Toen Sara de zoon die Hagar, de Egyptische, aan Abraham geschonken had, eens zag lachen, (10) zei ze tot Abraham: "Jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van die slavin mag geen mede-erfgenaam worden van mijn zoon Isaak." (11) Abraham vond deze eis zeer ongepast, omdat het toch om een zoon van hem ging. (12) God echter zei hem: "Wat Sara ten aanzien van de jongen en uw slavin eist, moet gij niet als ongepast beschouwen. Luister naar alles wat zij u zegt: want alleen door Isaak krijgt gij een nageslacht dat uw naam draagt. (13) Maar ook de zoon van de slavin zal Ik tot een volk maken, omdat ook hij een kind van u is." (14) Abraham voorzag Hagar de volgende morgen van brood en een zak water, zette het kind op haar schouder en zond hen wegÖ

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen