× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022

Offer Kan en Abel  (23 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: Belgi, Brugge, Begijnhof.

Genesis 4
(1) De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva; zij werd zwanger en bracht Kan ter wereld, en zij sprak: "Door JHWH's gunst heb ik een mannelijk kind voortgebracht." (2) Vervolgens baarde zij Abel, zijn broer. Abel werd schaapherder en Kan landbouwer. (3) Na verloop van tijd bracht Kan een offer aan JHWH van de vrucht en van de grond. (4) Ook Abel bracht een offer, de eerstgeborenen van zijn beste schapen. JHWH zag genadig neer op Abel en zijn offer, (5) maar op Kan en zijn offer sloeg Hij geen acht.

Dat God wel naar de n kijkt en niet naar de ander wordt zichtbaar gemaakt door de rook die van de offers afkomt: de rook van Abels offer (waar wl naar gekeken wordt), stijgt op; de rook van Kans offer, slaat neer
Er wordt niet gezegd, waarm God wel keek naar de n en niet naar de ander; alleen, dt Hij zo deed. Vermoedelijk wordt hier een belangrijke levensvraag aangesneden: hoe het komt dat de n het meer getroffen heeft (meer gezien wordt) in het leven dan de ander. En als je het minder getroffen hebt (minder gezen bent), hoe je daar dan mee omgaat

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen