× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022

Jezus en Pilatus  (126 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: BelgiŽ, Brugge, Begijnhof.

Jezus is gevangen genomen en aan de Joodse Hoge Raad voorgeleid. Deze heeft het doodvonnis uitgesproken. Maar om dat ten uitvoer te brengen hebben ze de toestemming van de Romeinse overheid nodig. Ze leiden Hem dus voor aan de Romeinse landvoogd Pilatus. Deze ondervraagt Jezus, maar vindt geen termen om Hem ergens van te beschuldigen.

Matteus 27
(22) Pilatus vroeg hun: "Wat zal ik doen met Jezus, die Christus genoemd wordt?" Zij riepen allen: "Aan het kruis met Hem!". (23) Hij hernam: "Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan?" Maar zij schreeuwden nog harder: "Aan het kruis met Hem!" (24) Toen Pilatus zag dat hij niets verder kwam, maar dat er veeleer tumult ontstond, liet hij water brengen en waste ten overstaan van het volk zijn handen, terwijl hij verklaarde: "Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtschapen man; gij moet het zelf maar verantwoorden." (25) Heel het volk riep terug: "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!" (26) Daarop [-] gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. (27) Toen namen de soldaten van de landvoogd Jezus mee in het pretoriumÖ

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen