× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022

Judas berouw  (124 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: Nederland, Schipluiden, privé.

Judas heeft Jezus verraden voor dertig zilverlingen. Nu krijgt hij spijt…

Matteus 27
(1) Bij het aanbreken van de morgen kwamen alle hogepriesters en oudsten van het volk in vergadering bijeen en spraken over Jezus het doodvonnis uit. (2) Geboeid leidde men Hem weg en leverde Hem uit aan de landvoogd Pilatus. (3) Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij wroeging en bracht de dertig zilverlingen terug bij de hogepriesters en ouderlingen (4) met de woorden: "Ik heb misdaan door onschuldig bloed te verraden." Maar zij antwoordden: "Wat gaat dat ons aan? Dat is uw zaak." (5) Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel en liep weg. Hij ging heen en verhing zich. (6) De hogepriesters raapten de geldstukken op en zeiden: "Wij mogen die niet bij de tempelschat doen, wat het is bloedgeld."

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen