× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022

Hongerigen spijzigen  (112 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: Nederland, Schipluiden, privé.

Hier is afgebeeld één van de werken van barmhartigheid. Ze komen ter sprake in een beroemde gelijkenis van Jezus:

Matteus 25, 31-46
(31) Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. (32) Alle volken zullen voor Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken. (33) De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. (34) Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: "Komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. (35) Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven…. "

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen