× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022

Intocht Jeruzalem  (110 van 163)

Vorige afb.

Overzicht

Volgende afb.
(of klik afb.)

Bron: BelgiŽ, Brugge, JezuÔetenhuis.

Markus 11
(1) Toen zij Jeruzalem naderden in de richting van Betfage en Betanie op de Olijfberg, zond Hij twee van zijn leerlingen uit (2) met de opdracht: "Ga naar het dorp daar voor u, en bij uw binnenkomst is het eerste dat ge zult vinden een veulen dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt dat los en brengt het hier. (3) En als iemand u de aanmerking maakt: Wat doet ge daar? antwoordt dan: De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het spoedig weer hier terug." (4) Zij gingen weg en vonden een veulen vastgebonden aan een deur, buiten op straat. Ze maakten het los, (5) maar sommige mensen die daar in de buurt stonden riepen hun toe: "Wat doet ge daar, om zo maar dat veulen los te maken?" (6) Ze antwoordden zoals Jezus hun had gezegd en de mensen lieten hen ongemoeid. (7) Ze brachten het veulen bij Jezus, legden er hun mantels overheen en Hij ging er op zitten. (8) Velen spreidden hun mantels op de weg uit, anderen groene takken die ze in het veld gekapt hadden. (9) De mensen die Hem omstuwden, jubelden: "Hosanna; Gezegend de Komende in de naam des Heren; (10) Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David! Hosanna in den hoge!" (11) Zo trok Hij Jeruzalem binnen, de tempel in.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen