× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŰn, overleed 30 oktober 2022
Jezu´etenwandeling door Delft

De aanwezigheid van jezu´eten in Delft verdeelt zich over twee periodes. Eerst woonden ze er van 1592 tot 1708. Op 31 december 1708 moesten zij op last van de Staten Generaal Holland verlaten. Van hun aanwezigheid is nagenoeg geen enkel zichtbaar spoor bewaard gebleven. In 1948 keerden ze, op verzoek van de plaatselijke katholieken, terug om er een college te stichten, het Stanislascollege.
De jezu´eten verlieten het Stanislashuis in 2018.

In 1592 kwamen de eerste jezu´eten naar Delft; bijna twintig jaar nadat de stad was overgegaan op de Calvinistische leer, en het officieel verboden was een andere godsdienst te belijden. De voormalige pastoor van de Oude Kerk had in Rome om jezu´eten-missionarissen gevraagd. Er kwamen er drie: de paters Cornelis Duyst, Willem de Leeuw en Georgius Verburch.
Duyst en Verburch waren oorspronkelijk afkomstig uit Delft. Verburch is in onze streken actief tot 1597. In een visitatierapport van 1594 wordt hij omschreven als middelmatig predikant, bangelijk en snel in de put, waar hij niet makkelijk uit is te halen. In 1599 sterft hij te Grave als legeraalmoezenier, 40 jaar oud.


In 2012 heeft Dries van den Akker een wandeltocht door Delft uitgezet die op het kaartje is aangegeven.
De rode vierkantjes op de kaart corresponderen met de blauwe nummers op de volgende regel.
1a  1b  2  3  4  5a  5b  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
wandeling

De wandeling staat ook beschreven in 'Jezu´eten', nr. 30, zomer 2012, pagina's 7, 8 en 9; die zijn op te halen door hier te klikken.

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
ę AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen