× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1940  Martelaressen van Thailand

Martelaressen van Thailand (voorheen Siam); Ü 1940.

Feest 26 december.

In de 19e eeuw sloten Frankrijk en Siam een handelsverdrag. Daarin werd ook vastgelegd dat er vrijelijk gemissioneerd mocht worden. De missie had succes bij de Chinezen die in het land woonden, de Thai. Maar de inlandse bevolking zelf bleef op afstand. In de jaren 1940-1944 brak er een christenvervolging uit. Vooral bisschoppen, priesters en kloosterzusters waren vogelvrij. Katholieke kerken en scholen werden platgebrand, eigendommen in beslag genomen. Katholieken konden alleen maar aan folteringen of marteldood ontkomen, als ze afvielen en zich bekeerden tot het Boeddhisme. Vele christenen bleven trouw en standvastig. Zes vrouwen hebben zich daarbij als heiligen onderscheiden.

Suphi (gedoopt Agnes) Phila werd in 1909 geboren in het dorpje Ban Nahi als dochter van Joachim Thit Son en Anna Chum. Op vijftienjarige leeftijd ontving ze het heilig doopsel in Viengkhuk. In datzelfde jaar trad ze in het klooster en nam de naam Suphi aan. Op 20 juni 1926 werd ze gevormd. Op 16 november 1928 legde ze haar geloften af. Vanaf 1932 werkte ze als schooljuffrouw in het dorpje Songkhon. Zij gaf haar leven omwille van Christus, eenendertig jaar oud.

Lucia Khambang werd op 17 januari 1917 geboren als dochter van Jakob Dam en Maria Magli in het dorp Viengkhuk. Ze ontving het doopsel op 10 maart van hetzelfde jaar. Acht jaar later werd ze op 4 juni 1925 gevormd en deed ze haar Eerste Communie. Op 3 september 1931 trad zij in het klooster waar ze op 15 oktober 1937 haar geloften aflegde. Begin 1940 werd ze als docente naar Songkhon gestuurd. Op het moment van haar gewelddadige dood was zij drieŽntwintig.

Agatha Phutta moet rond 1881 geboren zijn in het dorpje Bau Kengpho. Op 3 mei 1918 werd ze gedoopt. Zij assisteerde in de keuken van het kloosterwaar ze vlak naast woonde. . Zij stierf de marteldood op negenenvijftigjarige leeftijd.

Caecilia Butsi werd op 16 december 1924 geboren als dochter van Sinuen en Agatha Thep; twee dagen later werd ze gedoopt. Zij hielp in de kloosterkeuken en staat te boek als een opgewekt meisje, zestien jaar oud.

Bibiana Khampai werd geboren op 4 november 1925 als dochter van Benedictus Lon en Monica Di; ze ontving doopsel en vormsel op de 24e van diezelfde maand. Van haar wordt gezegd dat ze een uitzonderlijk vroom en onberispelijk leven leidde, vijftien jaar oud.

Maria Phon was op 6 januari 1926 geboren als dochter van Johannes-Baptist Tan en Catharina Pha. Zes dagen later ontving ze doopsel en vormsel. Ze woonde bij haar oma en kwam vaak met haar mee, als deze de missiestatie bezocht.

Op 22 oktober 1989 werden ze met Philip Siphong (Ü 1940; feest 16 december) door paus Johannes Paulus II zalig (Ü 2004; sterfdag 2 april) verklaard.


Bronnen
[Hb3.1994p:155; Mty.2001p:650; Dries van den Akker s.j./2007.12.08]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen