× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 6e eeuw  Theodorus de Koster

Theodorus de Koster (ook van Rome), ItaliŽ; koster; Ü 6e eeuw.

Feest 26 december.

Theodorus was ten tijde van Gregorius de Grote (Ü 604; feest 3 september) koster in de toenmalige Sint-Pieter van Rome. De kerkvader vertelt over hem in zijn Dialogen III,xxiv:

'Op een nacht stond hij in alle vroegte op om de olielampen bij de toegangsdeur te vullen. Hij stond op de houten sporten van een ladder zoals men die gewoonlijk onder een lamp zet om het licht weer te ontsteken, toen plotseling de apostel Petrus in een wit gewaad beneden op de plavuizen stond en zei: "Medevrijgelatene, waarom ben je zo vroeg opgestaan?"

Na deze woorden verdween hij uit de ogen van Theodorus, maar zulk een huivering beving deze dat alle kracht uit zijn leden wegvlood en hij dagenlang niet in staat was van zijn bed op te staan. Wat beoogde de gelukzalige apostel hiermee anders dan zijn dienaren zijn welwillende aandacht te tonen? Alwat men te ere van hem deed, sloeg hij voortdurend zonder onderbreking gade om het later met een beloning te kunnen vergelden.'


Bronnen
[Gregorius de Grote 'Dialogen. Het leven van Benedictus en andere Heiligen' Nijmegen, SUN, 2001' Rgf.1991p:477; Dries van den Akker s.j./2005.08.17]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen