× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1916  Albert Chmielowski

Albert (gedoopt Adam) Chmielowski ofm., Krakov, Polen; kloosterling ; † 1916.

Feest 17 juni & 25 december.

Adam wordt op 20 augustus 1845 geboren in het Poolse plaatsje Igolonija in het district Miechów. Op 8-jarige leeftijd verliest hij zijn vader. Als hij elf is, wordt hij naar St-Petersburg gestuurd om daar een cadettenopleiding te volgen. Hij vervolgt zijn studies te Warschau en Pulawy. Op zijn achttiende neemt hij deel aan de Poolse opstand tegen de Russen; deze wordt neergeslagen en Adam verliest een been; geluk bij een ongeluk is wel dat hij daardoor ontkomt aan de terechtstelling die de Russen uitvoeren op overlevende opstandelingen.

Twee jaar later vinden we hem terug in Parijs; daar begint hij aan een opleiding tot kunstschilder. In 1880 vraagt hij in de Poolse plaats Stara-Wies toelating tot de jezuďetenorde, maar wordt na een half jaar weer heengezonden wegens een te zwakke gezondheid. Dat is een klap. Nu beraadt hij zich hoe vorm te geven aan de roeping die hij nog altijd voelt. Uiteindelijk treedt hij toe tot de Derde Orde van Franciscus, verhuist naar Krakau en noemt zich voortaan Broeder Albert.

Van nu af staat zijn leven in dienst van de armen, daklozen en hulpbehoevenden. Hij bemerkt dat de geestelijke nood onder deze mensen vaak nog nijpender is dan de materiële. Zelf wordt hij een van hen en leeft ook hij als een arme bedelaar naar het voorbeeld van Sint Franciscus († 1226; feest 4 oktober). Het eerste wat hij doet is in het winterseizoen een warme ruimte openstellen voor de verkleumde daklozen. Geassisteerd door vrijwilligers begint hij tehuizen en zelfs werkplaatsen waar de armen wat kunnen uitvoeren en er zelfs een grijpstuiver mee kunnen verdienen. Intussen gaat Broeder Albert onder de welgestelden bedelend rond voor zijn bedelaars.

In 1888 legt hij in handen van kardinaal-aartsbisschop Dunajewski plechtig de geoften af van armoede en zuiverheid, en sticht met zijn vrijwilligers zowel een broeder- als een zustergemeenschap van de Derde Orde van Sint Franciscus; ze worden al gauw naar hem Albertijner broeders en zusters genoemd.

Vóór de Tweede Wereldoorlog verzorgden deze mensen in Polen vierentwintig tehuizen voor dakloze van mannen en zesenvijftig voor dakloze vrouwen. Tegenwoordig zijn het er wat minder, maar ze bestaan nog steeds: zo’n acht tehuizen waar veertig Albertijner broeders zorg voor hebben.

Broeder Albert sterft met kerstmis in 1916. Hij wilde, zoals hij zelf zei: ‘Goed zijn als voedzaam brood dat op tafel klaarstaat voor ieder die honger heeft.’ Natuurlijk liet hij zich daarbij inspireren door Jezus die zichzelf had nagelaten in de eucharistische tekens van brood en wijn, en die van zichzelf zegt: “Ik ben het brood.”

Broeder Albert werd in 1983 zalig verklaard en drie jaar later heilig.


Bronnen
[Hb1.1991p:145; Hb3.1994p:325Mty.2001; Dries van den Akker s.j./2007.12.08]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen