× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 868  Evrard van Friuli

Evrard van Friuli (ook van Cysoing, van Doornik, van Friaul of van Frioul), Musiestro, Italië; stichter & weldoener; † 867 (of ca 868 [340p:100]).

Feest 16 december (bisdommen Kamerijk en Doornik).

Hij was graaf van Frioul en trouwde met Gisela, een dochter van de Duitse keizer Lodewijk de Vrome. Zij hadden zeven kinderen: vier jongens en drie meisjes. Omdat zijn graafschap op een strategisch punt lag tussen de Adriatische Zee en de Alpen, moest hij herhaaldelijk slag leveren; hij staat dan ook te boek als krijgsheld. In 850 stichtte hij abdij Cysoing in Henegouwen. Hij stierf in Italië en werd in 'zijn' abdij begraven, welke hij bij testament had nagelaten aan zijn zoon Adelardus († ca 875 ; feest 16 december). Aan diezelfde Adelhard liet hij ook één van zijn vier psalmboeken na: "degene waar ik altijd in las". Adelhard werd bij zijn dood opgevolgd door zijn broer Rodolfus.

Hij wordt afgebeeld met een kerkmodel in de hand (verwijst naar de stichting van abdij Cysoing).


Bronnen
[014; 104p:409; 106; 200/2»12.16; 340p:100; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.27]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen