× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 751  Eadburga van Minster

Eadburga (ook Edburga of Eadburh) van Minster (of van Thanet) osb, Kent, Engeland; derde abdis van het klooster: † 751.

Feest 20 juni & 12 & † 13 & 16 december.

Zij is de bekendste Eadburga. Volgens zeggen stamde zij uit de koninklijke familie van Wessex. Zij trad toe tot de benedictinessen van klooster Minster op het eiland Thanet, gelegen in het graafschap Kent. Dat was in de tijd van de grote abdis Sint Mildred († ca 700; feest 13 juli). Ze zou haar meesteres opvolgen als abdis.

Zij was een ontwikkelde en vooruitstrevende vrouw. Zo liet zij haar zusters les volgen in lezen en schrijven, boek verluchten en handwerken. Een van haar leerlinges was de heilige Lioba († ca 780; feest 28 september), de latere gezellin en vertrouwelinge van Bonifatius († 754; feest 5 juni). Deze zuster stuurde hem vanuit het klooster een aantal gedichten toe: die kunst had zij van haar abdis Eadburga geleerd.

Bonifatius had grote waardering voor Eadburga. Vanuit het Duitsland van zijn missiereizen schreef hij haar herhaaldelijk brieven met de aanhef 'aan mijn zeer geliefde zuster abdis Eadburh'. Zij op haar beurt stuurde hem alles wat hij bij zijn werk goed kon gebruiken, zoals liturgische boeken en gewaden. In één van zijn brieven vroeg hij haar of zij hem alle brieven van de apostel Paulus, in gouden letters geschreven, wilde toesturen. In zijn dankwoord bij een andere zending schreef hij: 'U hebt een banneling temidden van de Germanen getroost met een geestelijk licht.'

Eadburga bouwde een nieuwe kerk voor het klooster, toegewijd aan Petrus en Paulus, ingezegend door bisschop Cuthbert († 687; feest 4 september); zij bestemde de kerk tot laatste rustplaats voor haar voorgangster, de heilige Mildred.


Bronnen
[122; 128p:33; 138; 142jr0750; 311:pl.gr; 337p:23; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.26]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen