× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 549  Finian van Clonard

Info afb.

Finian van Clonard, Ierland; bisschop; † ca 549.

Feest 5 april & 12 december.

Hij was van adellijke afkomst en zou geboren zijn in het plaatsje Myshall in het Ierse graafschap Carlow. Aanvankelijk ging hij in de leer bij Fortchern, die een kleinzoon was van koning Laoghaire. Vervolgens bracht hij enige tijd door in gezelschap van een zekere Coemhan, die het leven van een kluizenaar leidde op een eilandje in de haven van Wexford.

Ierse volksoverleveringen weten te vertellen, dat Finian voor lange tijd in Wales bij grote abten in de leer ging, zoals David van Wales († 601; feest 1 maart) en Cadoc van Llancarfan († ca 570; feest 24 januari). Weliswaar is Finian's meest beroemde klooster Clonard ouder dan dat van Llancarfan, maar het is zeer wel mogelijk, dat Clonard pas zijn definitieve vorm heeft gekregen onder invloed van het klooster te Wales, dat zijn regel ontleende aan het invloedrijke kloostereiland Lérins voor de Zuidkust van Frankrijk.

Lange tijd zou Finian in Wales gebleven zijn. Het is een historisch feit dat hij in briefcontact stond met Sint Gildas van Rhuys in Bretagne († 570; feest 29 januari). Deze schreef juist een sombere kerkgeschiedenis. Vooral fulmineerde hij tegen de status van weelde en het maatschappelijk aanzien dat bisschoppen in zijn dagen genoten. Hij zag daarin een grote belemmering voor een heilig leven. Is het onder invloed daarvan, dat Finian een kloosterlijk stempel drukte op het karakter van de Ierse kerk? Of komt dat toch door de neiging tot eenvoud, mystiek en een leven dichtbij de natuur, die de Ieren in het bloed zit?

Hoe dan ook, toen Finian uiteindelijk als bisschop naar zijn vaderland terugkeerde, besteedde hij al zijn aandacht en tijd aan het oprichten van telkens nieuwe kerken, kloosters en kloosterscholen. Hoewel er in zijn kloosters herhaaldelijk monniken tot bisschop werden benoemd, stonden zij in tegenstelling tot de rest van de wereldkerk niet boven, maar onder de abt. In Ierland heerste de overtuiging dat een bisschop geen ambtsdrager diende te zijn, maar een voorbeeld van heilig kloosterleven.

Het rond 520 gestichte klooster Clonard was zijn grootste en beroemdste stichting. Het groeide uit tot de meest gerenommeerde leerschool van Ierland, vooral vanwege zijn bijbelstudies. Het herbergde vele beroemde leerlingen. Zo zou het de bakermat worden van de zogeheten 'Twaalf Apostelen van Ierland': dat zijn Kieran van Saigher († 560; feest 5 maart), Kieran van Clonmacnoise († 549; feest 9 september), Brendan de Zeevaarder († ca 578; feest 16 mei), Brendan van Birr († ca 573; feest 29 november), Columkille van Iona († 579; feest 9 juni), Colm van Terryglass († 6e eeuw; feest 13 december), Molaise († 563; feest 12 augustus), Kenneth (ook Cainnech, Canice of Canise: † ca 599; feest 11 oktober)), Ruadhan († 584; feest 15 april), Mobhi († ca 545; feest 12 oktober), Sinnell († 6e eeuw; feest 12 november)en Ninidh van Inismacsaint. Overigens moet worden opgemerkt, dat deze lijst meer een symbolisch karakter heeft dan een waarheidsgetrouw. Immers Kieran van Saigher leefde eerder dan Finian. Op sommige lijsten wordt deze reeks van namen nog uitgebreid met Finian van Clonard zelf, Finian van Magh-Bile († 6e eeuw; feest 10 september) en Comgall van Bangor († ca 601; feest 10 mei).

Dankzij dit alles hebben latere vereerders Finian de bijnaam gegeven van 'Leermeester van de Ierse Heiligen'.


Bronnen
[100:04.05»praetermissi; 101a; 113; 117; 118p:34; 316p:66.76.82.99; 339p:50; Dries van den Akker s.j./2007.11.25]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen