× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1643  Franciscus Bell

Info afb.

Franciscus (gedoopt Arthur) Bell ofm, Londen, Engeland; martelaar; Ü 1643.

Feest 4 mei (tezamen met de martelaren van Engeland & ) Ü 11 december.

Arthur Bell werd op 13 januari 1590 geboren te Worcester, Engeland. In die tijd werd BrittanniŽ beheerst door fanatieke anglicanen. Andere vormen van geloof waren ten strengste verboden. Zo konden met name katholieken, die trouw wilden blijven aan de Kerk van Rome, hun geloof alleen maar beleven in het grootste geheim. Er stond een flinke beloning op, wanneer iemand een ander als 'paaps' bij de autoriteiten kwam aangeven.

Arthur verlangde ernaar om zijn medegelovigen te ondersteunen. Omdat in die omstandigheden een priesterstudie in Engeland natuurlijk volslagen onmogelijk was, stak hij over naar de Noord-Franse plaats Saint-Omer, waar een priesteropleiding bestond, juist voor mannen die zich erop voorbereidden om later in Engeland de katholieken van dienst te zijn. Enige tijd later zette hij zijn studies voort in de Spaanse stad Valladolid. In Segovia ontving hij de priesterwijding; vervolgens trad hij in bij de franciscanen. Als kloosternaam koos hij Franciscus.

Vanuit Spanje stuurde men hem in 1632 naar Schotland om er de orde der franciscanen nieuw leven in te blazen. Vanaf 1634 was hij algemeen overste. In november 1643 werd hij gearresteerd; hij werd beschuldigd van spionage, zoals destijds gebruikelijk was met allen die trouw bleven aan de Kerk van Rome. Een maand na zijn arrestatie werd hij in de gevreesde Tyburngevangenis opgehangen en gevierendeeld.

In 1929 volgde zijn zaligverklaring; daarbij maakte hij deel uit van een groep van honderdzevenendertig martelaren.


Bronnen
[106; 500; Dries van den Akker s.j./2007.11.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen