× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 5e eeuw  Emer van Ierland (2 zusters van die naam)

Emer van Ierland; twee kloosterzusters van die naam; † 5e eeuw.

Feest 11 december.

De beide Emers staan te boek als dochters van Miluic. Deze Miluic, ook wel Miliuc of Maelchu genaamd, was de druďde aan wie Sint Patrick († 461; feest 17 maart) op zestienjarige leeftijd als slaaf was verkocht en bij wie hij zes jaar had doorgebracht, alvorens hij had weten te ontsnappen.

Na zijn ontsnapping had Sint Patrick rondgezworven door Gallië; daarbij had hij ook de kloosters van Tours en Lérins aangedaan. In 431 was hij naar zijn geboorteland Ierland teruggekeerd 'met de heerlijke bedoeling' om het tot Christus te brengen. Zo ging hij ook langs bij zijn voormalige meester Miluic. Maar deze wilde er niets van weten: omgaan met een voormalige slaaf was een schande in de opvatting van de heidense Ieren. De druďde sloot zichzelf op in zijn huis en stak het in brand...

Met Miluics nakomelingen had Sint Patrick meer succes. Hij gaf zijn zoon Guasacht een gedegen vorming en wijdde hem tot bisschop van Granard in het graafschap Longford († 5e eeuw; feest 24 januari). Naast de beide Emers is er nog sprake van een andere dochter van Miluic: Bronach. Van haar worden twee zonen met name genoemd: Colman Muilinn (= 'Colman van de Molen': † 5e eeuw; feest 1 januari); waarschijnlijk leidde hij het leven van een kluizenaar? Daarnaast Caylan (beter bekend als Mochaoi: † ca 495; feest 26 en/of 23? juni), stichter van het klooster Nendrum; hij was nog maar een klein jongetje, toen Sint Patrick hem een bijzondere zegen had gegeven en voorbestemd voor een kerkelijke functie.

Sint Patrick legde de beide Emers de maagdensluier op en plaatste hen in een vrouwenklooster, volgens zeggen het eerste in Ierland.


Bronnen
[D'A.1985p:15; Dries van den Akker s.j./2007.11.25]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen