× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1038  Emma van Lesum

Emma (of Imma) van Lesum (ook van Bremen of van Duitsland), Duitsland; weduwe & weldoenster; † 1038.

Feest 19 april & 3 december.

Het schijnt dat haar moeder, Adela, een onuitstaanbare vrouw was. Wat niet wegneemt dat Emma zelf een vriendelijk karakter had; bovendien zou haar broer, Meinwerk († 1036; feest 5 juni), bisschop worden van Paderborn.

Emma huwde met de Saksische graaf Liudger. Eén van hun beide kinderen, Imat († 1076; feest 3 februari), zou later zijn oom Meinwerk opvolgen als bisschop van Paderborn. Na de volkomen onverwachte dood van haar man (1011) wijdde ze zich totaal aan de dingen van het geloof. Ze deed grote schenkingen aan de kerk van Bremen. Daar was sinds 1013 een familielid van haar, Unwan, bisschop († 1029; feest 27 januari). Te Stiepel bij Bochum stichtte zij de latere bedevaartskerk. Daarnaast stond zij aan de basis van de St-Ludgerkerk te Werden, opgedragen aan de naamspatroon van haar geliefde echtgenoot.

Als ergens ruzie of twist uitbrak, werd zij erbij gehaald om verzoening en vrede te bewerkstelligen. Zij werd bijgezet in de dom van Bremen. Vroeger bezat ook de abdijkerk te Werden relieken van haar. Toen men enige tijd later haar graf in Bremen opende, bleek haar lichaam volkomen vergaan, op de rechterhand na, waarmee ze zoveel goed had gedaan tijdens haar leven.


Bronnen
[103; 104; 105; 106; 109; 111a»E.-Paderborn;340; Dries van den Akker s.j./2001.11.28]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen