× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografien, overleed 30 oktober 2022
† -5e eeuw vr Christus  Obadja Profeet

Info afb.

Obadja (ook Abdias) Profeet, Jeruzalem(?), Palestina(?); 5e eeuw vr Christus.

Feest 19 november

Hij is de vierde van de twaalf zogeheten Kleine Profeten van het Oude Testament. Over zijn persoon is nagenoeg niets bekend. Uit zijn tekst kunnen we afleiden dat hij vooraf gaat aan Nehemia en bijgevolg geleefd moet hebben rond 500 vr Christus.

Van zijn teksten is weinig bewaard gebleven: slechts n hoofdstuk. De eerste vijftien verzen richten zich tegen het naburige Edom. Dat had werkeloos toegezien, toen Juda onder de voet werd gelopen; het was voor zijn broeder niet opgekomen, integendeel, het had zich er vrolijk over gemaakt. Het zal zijn gerechte straf niet ontgaan. In de laatste zes verzen wordt van de weeromstuit aan Jeruzalem heil en redding aangezegd. Op zijn beurt zal het mogen meemaken dat de buren het lot zullen ondergaan waar ze zich destijds bij de ander zo vrolijk over maakten.

Verering & Cultuur
Obadja wordt ook wel afgebeeld met brood en een kruik water (zie een van de afbeeldingen). Dat verwijst naar het verhaal over (een andere!) Obadja, de hofmaarschalk van koning Achab en koningin Izebel. Toen de koningin had besloten het hele profetengilde uit te roeien had hij honderd profeten doen onderduiken en van voedsel voorzien (1 Koningen 18,1-4).


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen