× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1e eeuw  Tryfena van Rome

Info afb.

Tryfena van Rome; diakones (?) met Tryfosa; 1e eeuw.

Feest 10 november.

De apostel Paulus ( 67; feest 29 juni) vernoemt beide vrouwen aan het eind van zijn Brief aan de christenen van Rome waar hij een hele opsomming geeft van mensen die hij persoonlijk de groeten doet (16,12): Groet Tryfena en Tryfosa, die arbeiden in dienst van de Heer. Verder weten we niets over hen. In latere documenten lijken ze niet voor te komen.
In de legende van Sint Thecla ( 1e eeuw; feest 23 september) komt een koningin Tryfena voor die Thecla in huis opneemt, maar dat verhaal speelt zich af in Iconium, diep in het huidige Turkije. Het valt te betwijfelen of hier sprake is van dezelfde persoon.


Bronnen
[Adr.z.j./11; Rge.2002; Dries van den Akker s.j/2016.12.11]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen