× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1e eeuw  Jason Apostel met Sosipater van Iconium en 8 anderen

Info afb.

Jason Apostel (ook van Corfu), Tarsus, Klein-AziŽ / Korfu, Griekenland; martelaar met Sosipater van Iconium, bisschop, alsmede hun bekeerlingen Satorninus, Jakischolus (of Inischolus), Faustianus, Januarius, Marsalus (of Massalius), Eufrasius en Mammius (of Mannonius) en bekeerlinge Cercyra; Ü 1e eeuw.

Feest 27 (met Sosipater) & 28 (oosterse kerk met Sosipater) & 29 april & 10 november (westerse kerk).

Moderne geschiedkundigen menen dat onderstaand verhaal volkomen berust op vrome fantasie.
Jason zou deel uitgemaakt hebben van de (tweeŽn)zeventig leerlingen die Jezus op weg naar Jeruzalem voor zich uitstuurde (Lukas 10,01). Net als zijn familielid, de apostel Paulus, zou hij afkomstig zijn geweest uit de stad Tarsus. Paulus maakt melding van hem in zijn brief aan de Romeinen (16,21), tezamen met Sosipater die tegelijk met Jason op deze dag wordt gevierd. Deze Sosipater was afkomstig uit het Griekse Achaia.

Jason werd bisschop van zijn vaderstad en Sosipater van de stad Iconium. Intussen trokken ze rond om overal Jezus' Blijde Boodschap te preken. Zo kwamen ze op het eiland Korfu, waar ze een kerkje wisten te bouwen dat toegewijd was aan de gedachtenis van de eerste christenmartelaar Sint Stefanus (Ü ca 36; feest 26 december). Dit houdt in dat ze er ook een aantal inwoners tot Christus wisten te brengen.
Precies om die reden liet de koning van Korfu hen echter gevangen zetten. In de gevangenis kwamen ze tussen boevengespuis te zitten. Hun namen: Satorninus, Jakischolus (of Inischolus), Faustianus, Januarius, Marsalus (of Massalius), Eufrasius en Mammius (of Mannonius). Jason en Sosipater maakten hun duidelijk dat Gods genade juist voor hen was bestemd. Kortom, de zeven boeven bekeerden zich tot Christus. De koning van Korfu had nu twee redenen om de zeven te straffen: de misdaad waarvoor ze al in de gevangenis zaten en hun ongewenste godsdienst: hij liet ze dus in de kokende olie gooien. Aldus stierven ze alle zeven de marteldood.

Daarna ging Korfu's koning over op het verhoor van Jason en Sosipater. Daarbij trad hij bepaald niet zachtzinnig op. De dochter van de koning, Cercyra geheten, zag het allemaal gebeuren vanuit haar venster; ze liet navraag doen waarom die mannen zo moedig en standvastig waren. Bij het horen daarvan raakte ze zo onder de indruk dat ze ter plekke verklaarde ook een volgelinge van Christus te zijn; ze gaf in ťťn moeite door al haar bezittingen en kostbaarheden weg aan de armen. De koning barstte zowat van machteloze woede om die Christus die zelfs in staat bleek hem zijn dochter af te pakken. Hij wist niets beters te doen dan op zijn dochter zijn woede te koelen: hij sloot haar op in een gevangenistoren en liet deze vervolgens tot de grond toe afbranden. Het meisje kwam er ongedeerd uit te voorschijn. Bij het zien van dit wonder boden zich weer nieuwe mensen aan om zich te laten dopen tot volgeling van Christus. De razende koning gaf nu opdracht zijn dochter aan een boom vast te binden en te doorboren met zoveel mogelijk pijlen.

Intussen zochten de nieuwe christenen een goed heenkomen naar een naburig eiland. De koning zette hen achterna in zijn vlaggenschip, maar er stak een storm op en het koninklijke vaartuig verging roemloos in de golven; juist zoals destijds de Farao van Egypte in de Rode Zee.
Zijn opvolger nam het geloof in Christus aan en koos zich een nieuwe naam, Sebastianus. Jason en Sosipater hadden nu de handen vrij om overal het Evangelie van Jezus te verkondigen tot het moment dat zij hun aardse loopbaan beŽindigden en hun intrek mochten nemen bij de Heer.

Deze Jason moet dus niet verward worden met zijn naamgenoot van Cyprus, volgens de vrome overlevering eveneens een van de (tweeŽn)zeventig), en waarschijnlijk is hij - in tegenstelling tot die van Corfu - wel historisch: feest 12 juli.


Bronnen
[000ĽMemonos; 101ĽCorfu; 102ĽCorfou; 106; 107; 252; Dries van den Akker s.j./2007.11.03]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen