× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca 303  Vijf Beeldsnijders

Info afb.

Vijf Beeldsnijders; PannoniŽ (= nagenoeg het huidige Hongarije); martelaren; Ü ca 303.

Feest 8 november.

Volgens de overlevering heetten zij: Claudius, Nicostratus, Symforianus (ook Sempronianus of Simpronianus), Castor (ook Castorius); daar wordt nog de naam van Simplicius aan toegevoegd.

Alle vijf waren beeldhouwers. De eerste vier waren christen, maar Simplicius niet. Nu viel het Simplicius op dat de beelden van zijn vier collegaís veel mooier waren dan de zijne. En dat niet alleen. Als hij aan het werk ging, braken er herhaaldelijk werktuigen, en daar schenen die andere vier geen last van te hebben. Dus vroeg hij aan Symforianus, van wie gezegd wordt dat hij de belangrijkste was, wat hun geheim was. Het antwoord luidde dat zij christen waren. Voordat zij aan het werk gingen, verrichten zij eerst gebeden, waarin ze om Christusí zegen vroegen. Daarop bekeerde Simplicius zich tot Christus en sloot zich bij de andere vier aan.

Nu kregen ze van keizer Diocletianus (284-305) de opdracht een beeld van de zonnegod te maken dat omringd werd door veel dieren. Ze maakten prachtige uitbeeldingen van de dieren, maar ze weigerden de godheid ertussen af te beelden. Anders zouden mensen in de verleiding komen dat beeld als de ware god te vereren. Daar wensten de vijf niet aan mee te werken. Toen beval de keizer dat ze aan hem voorgeleid moesten worden. Tegelijk gaf hij opdracht alle martelwerktuigen uit te stallen die gebruikt werden, wanneer een gevangene weigerde de Romeinse goden te vereren.

Zo geschiedde. Maar zelfs de gruwelijke aanblik van al die foltertuigen schrok de vijf niet af. Toen werden ze gegeseld en met doornen gekroond. Ze hielden voet bij stuk. Dat maakte de keizer uitzinnig van woede. Hij gaf opdracht dat ze levend in loden kisten gesloten moesten worden. Vervolgens liet hij de kisten in de rivier de Save gooien. Na 42 dagen zouden hun lijken geborgen zijn door een zekere Nicomedes.

In later tijden werd hun nagedachtenis samengevoegd met die van de Vier Gekroonde Martelaren (Ü 305; feest 8 november)


Bronnen
[102; 107; 183Ľ11.08; 200/2; Dries van den Akker s.j./2011.12.22]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen