× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1841  Catherine McAuley

Catherine McAuley, Dublin, Ierland; stichteres; † 1841.

Feest ? ...onbekend... daarom geplaats op 1 november: Allerheiligen.

Zij werd in 1781 geboren als een dochter van een steenrijke aannemer die op zijn 55e was getrouwd met haar tweeëntwintigjarige moeder Elinor. Hij was een goed man die ernst maakte met zijn katholieke geloof en veel over had voor de armen en de kerk. Hij stierf toen Catherine twee jaar oud was. Toen moeder vijftien jaar later overleed, werd zij met haar broer en zus toevertrouwd aan protestantse mensen. Zij was de enige die ondanks de enorme druk uit haar omgeving vasthield aan haar katholiek geloof. Zij werd dame van gezelschap bij een rijk kinderloos echtpaar op het platteland. In haar vrije tijd gaf ze godsdienstonderricht aan de katholieke kindertjes uit de buurt. Haar geloof uitte zich in daden. Met als gevolg dat het echtpaar bij waarbij ze inwoonde zich tegen het eind van hun leven tot het katholieke geloof bekeerde. Na hun dood bleek zij de enige erfgename van het enorme landgoed.

Zij zette er in Dublin schooltjes van op om kinderen les te geven, vooral godsdienst. Met een paar gelijkgezinde vrouwen ging ze er zelf bij inwonen. Ze onderhielden een streng religieus leven. Daaruit groeiden de Zusters van Liefde van Ierland. In 1835 werden ze officieel door de pauselijke instanties goedgekeurd. Toen Moeder Catherine in 1841 stierf, waren er in Ierland al tien vestigingen en één in de buurt van Londen.

Later zou een groep zusters van zich doen spreken door zich aan te sluiten bij Florence Nightingale in de Krimoorlog. Er is een brief bewaard van de beroemde verpleegster, waarin zij bekent dat de zusters haar in edelmoedigheid en hulpvaardigheid verre overtroffen. Tegenwoordig zijn er zusterhuizen over de hele Engelssprekende wereld.


Bronnen
[118p:216]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen