× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† eind 8e eeuw  Hugeburc van Heidenheim

Hugeburc (ook Hugeburg) van Heidenheim, Duitsland; kloosterlinge; eind 8e eeuw.

Sterfdag ? ...onbekend... daarom geplaats op 1 november: Allerheiligen.

Zij was van Engelse afkomst en leefde als zuster in het Zuid-Duitse benedictinessenklooster van Heidenheim. Waarschijnlijk behoorde zij tot het gezelschap van Sint Walburgis ( 779; feest 25 februari).

Walburgis was van Engelse adellijke afkomst. Ze moet geboren zijn rond 710. Richard was haar vader; Willibald ( ca 787; feest 7 juli) en Wunibald ( 761; feest 18 december) waren haar broers. Zij behoorde tot de vrouwen die door Bonifatius ( 754; feest 5 juni) naar Duitsland gehaald zijn om hem te helpen bij de kerstening van de heidense Germanen. Met haar beide broers die zich ook in dienst van Bonifatius hadden gesteld deed zij veel voor de verbreiding van de christelijke cultuur. Zij stichtte te Heidenheim een dubbelklooster (een mannen- en vrouwenklooster die aan elkaar grensden, maar met gescheiden levensruimten).

In 775 schreef zuster Hugeburc een levensgeschiedenis van Sint Willibald. Deze maakte een pelgrimsreis naar het Heilige Land en deed haar uitvoerig verslag over zijn avonturen onderweg. Zij kreeg de gegevens dus uit de eerste hand.

Het Latijns dat zij schreef doet nogal onbeholpen aan. Ze wist dat ze er niet goed in was, en biedt dan ook haar verontschuldigingen aan voor haar gebrek aan scholing.


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen