× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 4e eeuw  Dorotheus van Ile-Barbe

Dorotheus van Ile-Barbe osb, Frankrijk; abt; † 4e eeuw.

Sterfdag ? ...onbekend... daarom geplaats op 1 november: Allerheiligen.

Het oudste klooster van Bourgondië is ongetwijfeld dat op het Ile-Barbe (Insula Barbara), een eiland in de Saône ten noorden van Lyon.

We moeten Bourgondië hierbij verstaan in de breedst mogelijke betekenis: het strekte zich uit van de Vogezen tot aan de Provence, en van de Loire tot aan de bovenloop van de Rijn.

Er is geen enkel document overgeleverd op grond waarvan wij de stichting nauwkeurig kunnen bepalen. Maar vast staat dat het al bestond in de 4e eeuw. Gaat de vestiging ervan terug op Martinus? Of ontstond zij op eigen initiatief? Voor de lijn naar Martinus is veel te zeggen, omdat het klooster straks, wanneer het de regel van Benedictus aanvaardt (6e eeuw?), deze heilige bisschop van Tours als patroon zal kiezen. Bovendien weet Gregorius van Tours († 594; feest 17 november) ons te vertellen dat een leerling van Martinus, een zekere Maximus, zich als monnik op het eiland terugtrok. Vraag is dan of er al een kloostertje bestond of dat Martinus hem de opdracht gaf er één te beginnen.

Het is ook mogelijk dat het is ontstaan vanuit het nabijgelegen Lyon. Dat had immers veel kontakten met de oosterse kerken en vooral met Egypte, de bakermat van het kloosterwezen. Zou langs die weg het verlangen om zich in de eenzaamheid terug te trekken niet naar hier overgewaaid kunnen zijn? Van bisschop Justus van Lyon bijvoorbeeld († ca 390; feest 2 september) horen we dat hij zijn bisschopszetel achterlaat (381) om monnik te worden in Egypte! Zouden anderen hetzelfde ideaal niet dichterbij hebben willen verwezenlijken en zo op het eiland terechtgekomen zijn?

Daar staat weer tegenover dat er een oude overlevering is die zegt dat het klooster teruggaat tot in de 3e eeuw. Tijdens een christenvervolging zouden twee christenen, Stefanus en Peregrinus, zich hier op het eiland hebben teruggetrokken om aan de dood te ontkomen. Later voegden zich nog een paar gezellen bij hen. Samen bouwden zij een kapelletje, dat zij aan Sint Andreas toewijdden. Ze vormden een leefgemeenschap van kluizenaars onder leiding van een zekere Dorotheus. Al zijn deze gebeurtenissen niet historisch vast te stellen, toch zouden ze op waarheid kunnen berusten. Immers, van Maximus (die door Martinus naar het eiland gestuurd was - wat dus nog in de 4e eeuw gebeurd moet zijn want Martinus sterft in 397) wordt gezegd dat hij al de achtste abt was. De naam van zijn voorganger is ook bekend: Aigobert. Als het waar is dat er een doorgaande lijn loopt van Dorotheus naar Aigobert en Maximus, dan hebben we hier te maken met de oudste kloostervestiging in Gallië.


Bronnen
[Gegevens ontleend aan 137]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen