× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† eind 3e eeuw  Dorotheus van AntiochiŽ

Dorotheus van AntiochiŽ, SyriŽ; priester; Ü eind 3e eeuw.

Feest ? ...onbekend... daarom geplaats op 1 november: Allerheiligen.

De kerkhistoricus, bisschop Eusebius van Cesarea (Ü 339), maakt melding van een Dorotheus, priester in AntiochiŽ, SyriŽ. Deze moet geleefd hebben tegen het eind van de 3e eeuw. Eusebius heeft hem persoonlijk ontmoet in de tijd dat Cyrillus bisschop van AntiochiŽ was (280-303). Hij tekent Dorotheus als "een geleerd man, die in AntiochiŽ tot het priesterambt was toegelaten. Hij was bijzonder geÔnteresseerd in de dingen van God en had zich met name toegelegd op de kennis van het hebreeuws, zodat hij de hebreeuwse geschriften kon lezen en verstaan.

Kennis van het Hebreeuws was een zeldzaamheid in die tijd.

Daarnaast bezat hij ook de nodige algemene ontwikkeling wat betreft de Griekse cultuur en wetenschap.
Overigens was hij eunuch van nature.

Jezus heeft ook een keer opgemerkt: "Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen..." (Matteus 19,12).

Van kindsbeen af was hij daarmee dus vertrouwd; reden waarom de keizer, verbaasd als over een wonder, hem zijn vertrouwen schonk en hem het eervolle ambt in handen gaf van opzichter in de purperververij in Tyrus.

Purper was een peperduur luxe-artikel en werd gemaakt van de purperslak die een paarsige vloeistof afscheidt. De hoogste ambtenaren in het Romeinse Rijk werden toegelaten tot de rang van het purper; zij mochten die kleur op hun kleding zichtbaar dragen ten teken van hun hoge waardigheid.

Wij hoorden hem in de kerken de Heilige Schrift uitstekend uitleggen."

Het is opvallend dat een priester in die tijd in de kerk de schriften mocht uitleggen. Deze taak was indertijd uitsluitend voorbehouden aan de bisschop of aan degene die hij daartoe aanstelde. Het getuigde van groot vertrouwen.

[Eusebius 'Kerkelijke Geschiedenis' Boek VII,32]
Hij is dus niet de priester-martelaar Dorotheus (Ü| ca 362; feest 5 juni) met wie wij deze paragraaf begonnen, en ook niet de (legendarische?) bisschop Dorotheus van Tyrus, die zo'n 60 ŗ 80 jaar later ten tijde van Julianus de Afvallige de marteldood zou hebben ondergaan (Ü ca 362; feest 5 juni).

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen