× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† begin 5e eeuw  Asterius van Amasea

Info afb.

Asterius van Amasea, Klein-Azië; bisschop; † begin 5e eeuw.

Feest 30 oktober

In zijn jonge jaren had Asterius zich toegelegd op de studie van rechten en de kunst van de welsprekendheid (eloquentia). Inderdaad had hij enige jaren als advocaat gewerkt, maar een innerlijke onrust had hem er uiteindelijk toe gebracht om kerkelijke studies te volgen.
Toen de aartsbisschop van Amasea, Eulalius, stierf, werd hij aangewezen als diens opvolger. Hij was een bevlogen zielenherder met vooral veel aandacht voor de armen. Daarnaast was hij een begaafd predikant, mede dankzij de studie destijds in de welsprekendheid. Er zijn een aantal preken van hem bewaard gebleven.
Er is er één waarin hij de verering van martelaren bepleit en verdedigt tegen ketterse stromingen die meenden dat men de martelaren als afgoden vereerde.

‘Wij bewaren hun stoffelijke resten in reliekschrijnen, als kostbare schatten, als zegenrijke vaten van heiligheid, als vindplaats van hun vriendschap met onze Heer Jezus Christus; als bewaarplaats van hun inspiratie en als onderkomen voor hun hemelse bezieling.
Wij plaatsen ons onder hun bescherming. De martelaren zijn voor de kerk wat soldaten zijn voor de verdediging van een vesting. Het gelovige volk komt van alle kanten op hun grafmonumenten toegesneld, en het brengt hun hulde door middel van feestelijke plechtigheden. Ieder die in de narigheid zit, neemt tot hen zijn toevlucht. Met onze gebeden en offergaven richten wij ons tot hen als voorsprekers. Gevolg is dat de bitterheid van onze armoede wordt verzacht, dat ziekten worden genezen en dat de tirannie van vorsten wordt gekalmeerd.
Als iemand gaat trouwen, smeekt hij eerst de zegen van de hemel af en doet daarbij een beroep op de voorspraak van de martelaren. Noem mij iemand die op het punt staat het anker te lichten en de zee op te gaan, zonder eerst de Heer aan te roepen met een beroep op de martelaren.
Als een vader en moeder een ziek kind hebben, nemen ze het in hun armen en nemen niet hun toevlucht tot een dokter, maar snellen naar het graf van een martelaar, bidden tot God de Heer en richten zich in hun gebed tot de martelaar van hun keuze met deze woorden:
“U hebt geleden voor Jezus Christus; wij bidden om uw voorspraak voor deze zieke. U hebt grote invloed en u geniet het vertrouwen van ons als bidders, wees onze voorspraak. Wij geloven in dezelfde God als u. Weliswaar bent u ver weg van ons hier, maar u weet uit eigen ondervinding wat wij mensen hier doormaken in onze ziekten en de pijn die er mee gepaard gaat. U zelf hebt uw toevlucht genomen tot de martelaren voordat u er zelf één werd. En u bent verhoord in uw gebeden. U hebt intussen gekregen wat u verlangde, sta nu ons op onze beurt bij. Wij doen een beroep op uw martelaarskroon en vragen dat u voor ons verkrijgt wat het beste is voor onze geestelijke vooruitgang.”’


Bronnen
 [BuF.1854/5p644-645; Dries van den Akker s.j./2015.10.30]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen