× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 1656  Aloysius La Nuza

Aloysius La Nuza s.j., Palermo, ItaliŽ; religieus & priester; Ü 1656.
Sterfdag 21 oktober

Zijn geboortedag 21 juni 1591 valt samen met de sterfdag van Aloysius Gonzaga (Ü 1591; feest 21 juni). Hij was afkomstig uit een Spaans gezin dat te Licata op SiciliŽ woonde; zijn vader was daar officier van de Spaanse infanterie. Als leerling aan het jezuÔetencollege van Palermo had hij grote devotie voor Aloysius Gonzaga die in 1605 zalig werd verklaard. Op dat moment was onze Aloysius pas 14 jaar. Op 16 februari 1609 trad hij in bij de jezuÔeten te Messina. Na zijn priesterwijding was hij korte tijd leraar welsprekendheid voor jezuÔetenstudenten (Ďscholastiekení). Dat was een moeizame tijd. Maar zijn talenten kwamen pas aan het licht en tot ontplooiing toen hij werd benoemd tot volksprediker, 1626. Hij sprak met vuur en verve; wist zijn toehoorders mee te slepen. Onvermoeibaar preekte hij Gods woord, hoorde hij biecht, bezocht zieken in hospitalen of thuis, sprak met gevangenen in de gevangenis, of, als in een havenstad een schip was binnengelopen, was hij te vinden bij de galeislaven. Zijn prediking ging gepaard met bijzondere gaven van profetie en wonderen. Dertig jaar lang doorkruiste hij zo heel SiciliŽ, en missioneerde op het vasteland van Zuid-ItaliŽ, CalabriŽ en zelfs op het eiland Malta.
Op een van die reizen liep hij een longontsteking op, waaraan hij korte tijd later overleed.

Verering & Cultuur
Hij staat te boek als ĎApostel van SiciliŽí. Het proces dat moet leiden tot zijn zaligverklaring, is aanhangig gemaakt. Vooralsnog staat hij te boek als Ďeerbiedwaardigí.


Bronnen
[Chy.1910p:239; Koc.1934kol:1317/18; Tyl.1998; Dries van den Akker s.j./2019.10.21]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen