× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† ca 685  Condedus van Fontenelle

Condedus (ook Condède of Condé) van Fontenelle (ook van Barcinac, van Belcinac of van Fontaine-de-St-Valéry) osb, Frankrijk; kluizenaar; † ca 685.

Feest 25 februari & 14 mei & 21 oktober.

Hij was priester en kwam met drie gezellen vanuit Engeland naar het vasteland om zich als monnik te vestigen in de eenzaamheid van Fonaine-de-St-Valéry niet ver van Cambron aan de Somme in Noord-Frankrijk.
Aangetrokken door het voorbeeld van abt Sint Lambertus († 688; feest 14 april) vroeg hij rond 673 om toegelaten te worden tot de abdij van Fontenelle.
Weer enige jaren later kreeg hij toestemming om zich als recluus terug te trekken op een eilandje in de Seine nabij Koudebeke (= Caudebec); volgens de overlevering heette het eilandje Barcinac of Belcinac.
Daar bouwde hij twee kerkjes; het ene was toegewijd aan de Maagd Maria, het andere aan de apostelen Petrus en Paulus; er bevond zich ook een altaar, dat was toegewijd aan Sint Valéry († 622; feest 1 april). Daar preekte hij voor de mensen die uit de wijde omgeving kwamen toestromen om van hem het woord Gods te horen.

Na zijn dood bleek hij dit alles te hebben vermaakt aan de abdij van Fontenelle, die intussen steeds meer naar zijn stichter 'St-Wandrille' werd genoemd. In de loop der tijden is het eilandje met alles wat erop stond door het water van de Seine verzwolgen.


Bronnen
[102; 140/5p:91; 390/12p:509; Dries van den Akker s.j./2007.10.14]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen