× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
- Pater Dries van den Akker s.j. - is 30 oktober 2022 overleden.
Overlijdensbericht
† vr 400  Aretha van Homeritae met 504(?) anderen

Info afb.

Aretha van Homeritae (= terra Homeritarum = Himyar in Jemen); martelares met 504(?) anderen; eerste eeuwen christendom.

Feest 1 (& 24?) oktober.

Op 1 oktober lezen we in de Acta: "Over S. Aretha en haar Medemartelaren; misschien te Rome. Usuardus vermeldt in zijn martelarenboek op deze dag: 'Te Rome: de geboorte [nl. voor het eeuwig leven] van de zalige Aretha, martelares tezamen met 504 anderen.' Maar in de oudste bronnen is van hen geen spoor te vinden. Baronius voegt dan ook toe: 'Ik heb forse inspanningen verricht of ik ergens een spoor van deze heiligen kon terugvinden, maar tevergeefs...' Recentere bronnen - aldus Baronius - hebben zoveel namen zelf verzonnen dat Bartholomues Piazza in zijn Emerologium hun aantal terugbrengt tot zeven.'"

De Acta vragen zich af of Usuardus zich niet vergist heeft en de Aretha & Gezellen die op 24 oktober te Homeritae worden herdacht, abusievelijk naar Rome heeft overgeplaatst.


Bronnen
[Dries van den Akker s.j./2007.09.17]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen