× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 9e eeuw  Wigrial van St-Léry

Info afb.

Wigrial (ook Wiegrial of Jomegriel) van St-Léry, Bretagne, Frankrijk; priester & martelaar; † 9e eeuw.

Feest 30 september

Wigrial verzorgde het heiligdommetje van St-Léry in de 9e eeuw. Wigrial bezat de gave van het woord en was een betrouwbaar man. Zijn verhaal werd opgetekend door een familielid. Het kapelletje dat hij beheerde fungeerde als kluis, als mensen in de omgeving iets kostbaars hadden te bewaren. Op een avond werd hij door een broer van de kronikeur aangetroffen met doorgesneden keel. Deze sloeg onmiddellijk groot alarm. Hij gaf bevel de kaarsen te doven en bij wijze van rouw alle kerkelijke gebruiksvoorwerpen op de grond in het stof te gooien. Zo moesten ze blijven liggen tot de overledene zou zijn begraven. Gedurende de uitvaartdienst schreeuwden de familieleden van Wigrial met wijd gespreide armen hun gebeden naar de hemel waarin ze vroegen dat de daders bekend zouden worden. De dienst verliep volgens het Romeins ritueel.

Dit detail is van belang voor de datering van het verhaal. Want volgens Lobineau werd dat Romeinse ritueel pas ingevoerd onder Karel de Grote. Men mag er dus van uit gaan dat dit alles plaats vond na 814, het sterfjaar van keizer Karel.

Bij de begrafenis ontdekte een van de aanwezigen bij een jongeman bloedspatten op zijn mantel. Het was een leerling van de Wigrial. Hij werd gegrepen en onder dreiging van de omstanders verhoord. Na niet al te lang aanhouden sloeg hij door. Hij was er achter gekomen dat de avond van de moord hun meester een groot bedrag in bewaring had gekregen: zestig zilveren dukaten. Met een medeleerling had hij zich toegang tot de kerk verschaft. Ze hoefden niet lang te zoeken: het kostbare kistje stond op een hoge balk. Ze hadden het weggenomen en hun meester opgewacht. Want ze beseften wel dat de verdenking op hen zou vallen, zodra hij zou zien dat het kistje weg was. Zij hadden hem de keel afgesneden en hadden zich onopvallend onder de bevolking gemengd. De bloedspatten hadden zij niet opgemerkt. Die hadden hen verraden.

De aanwezigen dankten de hemel dat hun gebeden waren verhoord. De beide jongemannen kregen de straf die men toen voor gepast hield. Hun werden eerst de handen afgehakt; vervolgens werden ze allebei aan een paal opgehangen. Zo deed men met rovers in die tijd, aldus een oude kroniek. Sindsdien wordt Wigrial als martelaar vereerd.

Zijn feestdag is vastgesteld op dezelfde dag als Sint Léry. Wigrials beeld staat onder het afdak bij de ingang van de kapel van St-Léry.


Bronnen
[Lo2.1837p:91;  Dries van den Akker s.j./2009.06.22]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen