× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6e eeuw  Finbar van Cork

Info afb.

Finbar (oorspronkelijk Fionnbharr; ook Barr, Barra, Barry, Findbar of Fyndbar) van Cork, Ierland; stichter en 1e bisschop van Cork; † 6e eeuw.
Feest 25 september.

Hij was afkomstig uit de plaats Lisnacaharagh in Ierse landstreek Connaught. Zijn vader heette Aimhirghin (of Amergin) was aanvankelijk als smid verbonden aan het hof van koning Tighernach. Hij ging een onwettige verhouding aan met een dienstertje van wie de naam niet is overgeleverd. Ze werden van het hof verwijderd. De zoon die daaruit geboren werd, noemden zij Loan. Op zevenjarige leeftijd werd hij toevertrouwd aan een kloostergemeenschapje in de buurt. Toen één van de monniken daar eens zijn haar knipte, merkte die op: ‘Wat een schitterende blonde haren heb je!’ De abt die erbij stond zei: ‘Laat dat dan voortaan zijn naam wezen: ‘Schitterende blonde (‘Fionn’) haren (‘bar’).

Nieuwe vestigingen
Vervolgens werd hij een leerling van bisschop MacCuirp in Achad Durbcon. Met hem zou hij een pelgrimsreis naar Rome hebben ondernomen. Later leefde hij als kluizenaar in Gougane Barra. Spoedig verzamelden zich leerlingen rond hem. Daaruit groeide het  klooster Etargabail, gelegen op de oostelijke oever van meer. De kloosterschool was van hoge kwaliteit en trok leerlingen uit het gehele zuidelijk deel van Ierland. Van daaruit werden nieuwe kerkjes gesticht. De belangrijkste stichting was echter het klooster waaromheen de stad Cork zou zijn gegroeid.

Bisschopswijding
Hij zou bisschop zijn gewijd rond het jaar 600. Om aan te geven hoe heilig hij toen al was, wordt verteld dat hij zich naar Rome begaf om door paus Gregorius († 604; feest 3 september) tot bisschop gewijd te worden. Maar Gregorius schrok ervoor terug, omdat hem was geopenbaard dat de Ierse abt zijn bisschopswijding van de hemel zelf zou ontvangen. Daarop werd Finbar inderdaad ten hemel opgenomen en daar tot bisschop gewijd. Zo keerde hij als nieuwe bisschop terug naar Cork.

Verering & Cultuur
Zijn eerste levensbeschrijving dateert uit de 12e eeuw, en wordt sterk beïnvloed door de kerkelijke troebelen van die tijd. De stichting van kerkjes en kloosters wordt op Finbar teruggevoerd om aanspraak te kunnen maken op eigendomsrecht en inkomsten.
Het eiland Barra tegenover de westkust van Schotland is naar hem genoemd.
Tot op de dag trekt het eiland Gougane Barra nog altijd pelgrims.

Patronaten
Hij is de belangrijkste patroonheilige van het bisdom Cork en van het Schotse eiland Barra.


Bronnen
[BGF.2009/3p:20-24; Frm.2011; Óri.2012p:332-334; Rge.2002; Dries van den Akker s.j./2018.09.28]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen