× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 100  Ifigenía van Egypte

Info afb.

Ifigenía (ook Ephigenía, Iphigeneia of Iphigenía) van Egypte; maagd; † 1e eeuw.

Feest 21 september

Zij is bekend uit de legenden die geweven zijn rond het leven van de apostel en evangelist Matteus. We ontlenen onderstaand verhaal aan de Legenda Aurea.  

Matteus zou na Jezus’ heengaan naar Egypte zijn getrokken om er het evangelie te verkondigen. Toen hij daarmee bezig was, stierf de zoon van koning Egippus. De koning vroeg zijn heelmeesters hem tot het leven terug te brengen. Maar dat konden zij niet. Zij zeiden dat de prins vanaf nu in de rijen der goden was opgenomen. Het beste was om ter ere van hem een tempel te bouwen en een standbeeld op te richten. Maar een paleisdienaar liet Matteus erbij halen. Op diens gebed stond de prins op uit de dood. Van het goud en zilver dat bijeengebracht was voor de geplande tempel werd nu een kerk gebouwd. Drieëndertig jaar lang resideerde Matteus daar als bisschop.

Die drieëndertig jaar moeten zeer waarschijnlijk herinneren aan het aantal levensjaren van Jezus. Immers de verteller wil laten zien dat Matteus een waardig navolger was van Jezus, een ‘andere Christus’ (alter Christus).

In die tijd wist hij alle Egyptenaren te brengen tot het geloof in Jezus Christus. Ook koning Egippus liet zich dopen tezamen met zijn gezin en het volledige  paleispersoneel. De dochter van de koning, prinses Ifigenía, legde hij de maagdensluier op. Hij stelde haar aan als overste van tweehonderd aan God toegewijde maagden, ‘bruiden van Christus’.

Niet lang daarna stierf koning Egippus. Hij werd opgevolgd door Hirtacus. Deze wilde niets liever dan prinses Ifigenía als bruid. Hij vroeg Matteus een goed  woordje voor hem te doen. De apostel nodigde hem uit de volgende zondag naar de kerk te komen, juist zoals zijn voorganger dat ook altijd deed. Hirtacus beschouwde dat als een welwillend antwoord van de apostel en kwam. Tijdens de dienst hield Matteus ten aanhoren van de koning en al die tweehonderd maagden een vurig pleidooi voor het huwelijk, hoe hoog het stond aangeschreven en hoe edel de huwelijkstrouw was. En dat het niet goed zou aflopen met iemand die met name de bruid van de koning wenste  af te pakken. Koning Hirtacus gaf geregeld blijk van zijn instemming.

Toen wendde Matteus zich tot de koning: ‘En dat geldt dus ook voor u, majesteit. U weet toch dat Ifigenía zich als bruid aan Christus heeft weggegeven. Hoe haalt u het dan in uw hoofd Christus zijn bruid te ontnemen en haar  voor u zelf te willen hebben?’ Woedend verliet Hirtacus de kerk. Even later kwamen twee lijfwachten de kerk binnen. Matteus stond nog met zijn gezicht naar het altaar en de handen geheven de gebeden uit te spreken. Een van de soldaten sloeg hem van achter het hoofd af. Zo werd Matteus een martelaar.

De gedachtenis van Ifigenía werd geplaatst op de feestdag van Matteus.


Bronnen
[LAu.1979; Dries van den Akker s.j./2017.09.14]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen