× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1663  Jozef van Copertino

Info afb.

Jozef (ook Giuseppe) van Copertino (ook van Cupertino of Desa) ofm.conv, Osimo bij Ancona, Italië; kloosterling & mysticus; † 1663.

Feest 18 september.

Jozef was van zeer arme afkomst en werd op 17 juni 1603 geboren in het Italiaanse plaatsje Copertino, niet ver van Lecce. Men beschouwde hem niet helemaal als goed bij zijn verstand. Hij leed aan toevallen, leek enigszins geestelijk gehandicapt - wat bleek uit het feit dat hij altijd zijn mond half open had ('Boccaperta'); hij was onhandig, gedroeg zich vaak afwezig, leed aan plotselinge woedeaanvallen en was voor iedereen in zijn buurt een blok aan het been. Omdat hij bij de gewone mensen eigenlijk nergens terecht kon, ging hij tenslotte de kloosters langs om te vragen of er ergens een plekje voor hem was. Hij mocht het proberen bij de capucijnen. Maar na acht maanden stuurde men hem weg, omdat hij - zo luidde het bericht – ‘zo intensief door de genade in beslag werd genomen dat hij nog niet een wit brood van een bruin kon onderscheiden'; regelmatig liet hij de borden uit zijn handen vallen op de stenen vloer en bij het werk had men meer last dan gemak van hem.

Uiteindelijk namen de minderbroeders conventuelen, een tak van de franciscanen, van Grotella hem aan. Ze gaven hem als taak de kloosterezel te verzorgen. In 1628 ontving hij zelfs de priesterwijding.
Hij is beroemd geworden door de elevaties (opgeheven worden van de grond) die hem tijdens zijn gebed overkwamen: dan verhief hij zich zomaar van de grond en bleef in de lucht hangen. Het gebeurde hem tijdens de maaltijd in de refter (= eetzaal), of in de kerk bij het gebed: dan kleefde hij als het ware aan het plafond of hij zweefde in de gewelven. Of het gebeurde gewoon buiten, zodat iedereen hem ergens in de hoogte zag zweven.
Dat was allemaal begonnen op de feestdag van de stichter Sint Franciscus († 1226; feest 4 oktober), op 4 oktober dus van het jaar 1630.
Het gebeurde hem zo vaak dat duizenden mensen naar hem kwamen kijken: iedereen wilde het wonder met eigen ogen aanschouwen. Hij werd een ware toeristische attractie. Met drommen tegelijk togen ze er op af; onder hen bevonden zich kardinalen, prelaten en andere hoogwaardigheidsbekleders als ambassadeurs, de koning van Polen en de Lutherse hertog Johann-Friedrich van Saksen, die bij het zien hiervan onmiddellijk katholiek werd.
Voor Jozef zelf was het allemaal even verschrikkelijk: drie jaar lang werd zijn geval door de Inquisitie uitgeplozen en stond hij bloot aan vernederende ondervragingen en onderzoeken: men wilde nagaan of hij niet onder invloed van duivelse machten en kwade geesten stond. Maar er werd niets gevonden dat hem ten laste kon worden gelegd. Onafgebroken werd hij met argwaan en achterdocht bekeken; steeds achtervolgd door nieuwsgierige sensatiezoekers. En geen klooster dat hem nog wilde hebben, want de monniken in de kloosters zochten juist de afzondering en de stilte, terwijl hele mensenstoeten kwamen toestromen om het wondere verschijnsel van de zwevende broeder te zien.
Zo komt het dat hij zich vanaf 1639 terugtrok in ver afgelegen kloosters; eerst te Assisi, vervolgens in Fossombrone en tenslotte vanaf 1656 in Osimo. Waar hij ook kwam, hij was er onmiddellijk het voorwerp van spot en pesterijen. Men meent zelfs dat dat uiteindelijk ook zijn doodsoorzaak is geworden.

Verering & Cultuur
Hij werd heilig verklaard in 1767.

Patronaten
Hij is patroon van vliegeniers en luchtreizigers; in de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder van de Italiaanse luchtlandingstroepen en van de Amerikaanse piloten; sinds 1963 van de ruimtevaarders; daarnaast ook nog van de geheelonthouders, van schoenmakers en examenkandidaten.
Zijn voorspraak wordt ingeroepen voor de bekering van verstokte zondaars (naar aanleiding van de bekering van hertog Johann Friedrich van Saksen).

Afgebeeld
Hij wordt afgebeeld als monnik in franciscaner pij, in zwevende toestand of met vleugels.


Bronnen
[101a; 111p:488; 163; 199p:109.110; 293p:182; 305p:90; 500; Dries van den Akker s.j./2007.09.11]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen