× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 6e eeuw  Urfol van Bretagne

Info afb.

Urfol (ook Ulfoede, Ulphoed, Urfoed, Urfold of Wilforoedus) van Bretagne, Frankrijk; kluizenaar; † 6e eeuw.

Feest 19 (met Rivanone) & 22 juni (met Hyvarnion, Marchian & Christine) & 17 september.

Urfol was een broer van Sint Rivanone († 535; feest 19 juni), de moeder van de blinde zanger Sint Hervé. Zij deed hem als zevenjarige jongen in de leer bij Sint Marchian († 6e eeuw; feest 22 juni). Daarna had zij zich met een aantal gezellinnen teruggetrokken om een kluizenaarsleven te leiden. Toen hij zijn vorming beëindigd had, wilde hij zijn moeder nog één keer ontmoeten, en vroeg zijn oom Urfol haar te gaan zoeken. In de tussentijd zou Hervé op zijn woning passen, het huidige Bourg-Blanc, geholpen door een knechtje, Guic’haran geheten.

Na verloop van tijd keerde Urfol terug en wees Hervé de weg naar zijn moeder. Juist op tijd. Want zij was door het vasten en de boetepraktijken zo verzwakt dat zij op sterven lag. Zo was hij met zijn oom Urfol bij haar afsterven. Hij gaf haar een eerbiedige begrafenis. Bij die gelegenheid zag en hoorde hij hoe de zingende engelen de ziel van zijn moeder in de hemel opnamen. Over Sint Urfol horen we daarna niets meer.

Tenzij de Urfol die opduikt in het levensverhaal van Sint Gildas de Wijze († 570; feest 29 januari) dezelfde is. Daar wordt hij ons gepresenteerd als een edelman in dienst van hoofdman Warok. Samen weten zij Sint Gildas ertoe te brengen zich te vestigen op het platteland, dichter bij de mensen. Op die manier zal de heilige abt van groter nut zijn voor de verspreiding van het geloof. Later komt hij namens Warok nog eens een beroep doen op de heilige. Nu, omdat koning Conomor dreigt zijn zevende vrouw, Sint Trifine † 6e eeuw; feest 29 januari), te doden, tegen zijn uitdrukkelijke belofte aan Sint Gildas in. In dat laatste verhaal speelt ook Sint Hervé nog een rol. Hij is aanwezig bij de zitting waarbij Conomor veroordeeld wordt. Deze Urfol is dus een tijdgenoot van Sint Hervé. Het zou dus heel goed kunnen zijn dat wij hier met een en dezelfde Urfol te maken hebben.

Een plaatselijke overlevering weet nog te vertellen dat Sint Hervé bij een bezoek zijn oom dood aantrof. Hij begroef hem met alle verschuldigde eerbied in zijn eigen kapel.

Verering & Cultuur
In zijn oorspronkelijke woonplaats Bourg-Blanc is er nog altijd een buurtschapje dat zijn naam draagt, met een aan hem gewijde kapel. Tezamen met Sint Rivanone geniet hij verering in Plouguin (Finistère). Op tweede pinksterdag is er een pardon (boetprocessie).

Zijn voorspraak wordt ingeroepen tegen jicht.


Bronnen
[DSB.1979; Gby.1991p:138.389.493; Yvon Mauffret ‘Gildas de Rhuys. Moine Celtique’,  Paris, Beauchesne, 1972p: 59.84; Dries van den Akker s.j./2009.06.06]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen