× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1641  Ambrose Barlow

Info afb.

Ambrose Barlow osb, Lancaster, Engeland; martelaar; † 1641.

Feestdag 10 september (sterfdag) & 25 oktober (Veertig Martelaren Engeland & Wales).

Hij werd geboren als Edward Barlow, vierde zoon in een Anglicaans gezin. Op 30 november 1585ontving hij het doopsel  in de Anglicaanse kerk te Didsbury. Op twaalfjarige leeftijd werd hij leerling-page bij een Anglicaanse edelman, Sir Uryan Legh. Hij woonde in High Legh Hall in Cheshire. Tot diens huishouding behoorde een katholieke weduwe, Margaret Davenport. Door haar toedoen bekeerde hij zich tot het katholiek geloof. Vanaf dat moment wilde hij dolgraag priester worden.

In 1608 stak hij het Kanaal over om zijn studies te beginnen aan het seminarie van Douai in Frankrijk. Gedurende de Anglicaanse tijd was dat in Engeland onmogelijk. Sterker, het was zelfs verboden om katholiek te zijn. Daarmee steunde je de paus, een buitenlandse mogelijkheid. Dat werd in die tijd gezien als landverraad. Daar stond de doodstraf op. Er waren in de voorbije jaren al geregeld priester veroordeeld en terecht gesteld alleen vanwege het feit dat ze Rooms-Katholiek priester waren. Zelfs het huisvesten van priesters leverde bij ontdekking meestal de doodstraf op. Het aangeven van katholieken - en vooral priesters - werd door de overheid beloond met een flinke geldsom.

Twee jaar later verhuisde Edward naar het Engelse college in Valladolid, Spanje, om er filosofie te studeren. Hij onderbrak zijn studies en trad in bij de Benedictijnen. Hij koos voor de kloosternaam Ambrosius. Op 5 januari 1615 legde hij zijn kloostergeloften af. Daarna keerde hij terug naar Valladolid. Hij ontving er in 1617 de priesterwijding. Kort daarna werd hij naar Engeland gezonden om er als rondtrekkend missionaris in het geheim de katholieke gelovigen te ondersteunen. Hij noemde zichzelf Brereton naar de achternaam van zijn moeder.

Mensen die hem gekend hebben, noemen vooral zijn eenvoud: hij at sober en droeg alledaagse kleding. Drie weken bleef hij binnen; de vierde week trok hij er op uit om katholieken te bezoeken. Op feestdagen hoorde hij nachtenlang biecht, las ’s morgens mis en maakte een feestelijke maaltijd klaar voor de armen. Hij maakte schilderijtjes van Christus en de Heilige Maagd. Op latere leeftijd raakte hij steeds meer eenzijdig verlamd.

Vier keer werd hij opgepakt, en uiteindelijk ook weer losgelaten. Maar op Paasochtend, 25 april 1641, deed de plaatselijke Anglicaanse dominee een inval in Morleys Hall, Astley, in het district van Greater Manchester. Hij was vast besloten om de paapse priester te pakken te krijgen. De omstanders probeerden hun priester te beschermen. Maar hij gaf te kennen zich niet te willen verzetten. Hij werd gearresteerd en gevangen gezet in Lancaster.

Na vier maanden werd hij voorgeleid. De beschuldiging luidde dat hij katholiek priester was. Pater Ambrose bevestigde dat hij de afgelopen twintig jaar zijn functie van priester had uitgeoefend. Het vonnis luidde: doodstraf door de strop, waarna hij gevierendeeld zou worden. Zijn enige reactie was: ‘God zij dank.’ Daarna bad hij hoorbaar om vergeving voor zijn vervolgers. Op 10 september werd hij per kar naar de galg gevoerd. Drie keer liep hij om de galg heen, terwijl hij hardop het gebed reciteerde: ‘Misere mei, Domine, secundum magnam miserordiam tuam’ (Ontferm U over mij, Heer, in uw grote barmhartigheid). Na zijn dood werd zijn hoofd op een piek gestoken en op een plein in Manchester ten toon gesteld, bij wijze van afschrikking.

Verering & Cultuur
Toen zijn dood bekend werd, stuurden de benedictijnen een bericht rond met de volgende inhoud: ‘In Lancaster onderging onze eerwaarde vader een glorierijke marteldood door het geloof te verdedigen van de Heilige, Rooms-Katholieke Kerk, de moeder van ieder die God als Vader heeft.

Hij leidde een heilig leven, en droeg vierentwintig jaar lang de dagelijkse last van de zorg voor de wijngaard van Christus. Hij kan een overvloedige oogst aan zielen aan God aanbieden. Hij was 55 jaar, in het 25e jaar van zijn professie en het 24e van zijn priesterschap...’

In 1745 ontdekte Matthew Moreton de schedel van Pater Ambrose, toen hij sloopwerk verrichtte in Wardley Hall, Greater Manchester. Na het verwijderen van een van de kapelmuren kwam een kistje te voorschijn waarin zich een gaaf bewaarde schedel bevond. Men gaat er algemeen van uit dat het de schedel is van Ambrose Barlow.


Bronnen
[Folder; Dries van den Akker s.j./2017.10.23]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen