× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 350  Verena van Zurzach

Info afb.

Verena (ook Vérène) van Zurzach (ook van Solothurn), Zwitserland; kluizenares; † ca 350.

Feest 1 september.

Over haar zijn twee tradities bekend.

1.1
De eerste overlevering vertelt hoe zij afkomstig was uit de buurt van de Egyptische stad Thebe (Luxor). Zij kwam als marketentster mee met het Thebaanse legioen onder leiding van Mauritius van Agaunum.
Ze zou de mannen in hun laatste momenten op heldhaftige wijze terzijde hebben gestaan.

1.2
Een andere lezing van ditzelfde verhaal toont ons haar als een familielid van één van de soldaten. Zij zou hem op hebben willen zoeken en hem achterop gereisd zijn. Zo bereikte ze het legioen op het moment dat de terechtstellingen juist begonnen.

2
De andere overlevering zegt dat zij een kluizenares was die aanvankelijk woonde in de later naar haar genoemde Verenakloof ('Verenaschlucht') bij Solothurn. Later zou zij daar weggetrokken zijn en  zich gevestigd hebben nabij Zurzach in Aargau.

Tenslotte heeft men beide vertellingen aan elkaar vastgeknoopt. Beide verhalen zouden gaan over een en dezelfde vrouw, die in verbinding stond met het Thebaanse legioen en daarom vanuit Egypte naar Solothurn was gekomen. Na de moord op de martelaren is ze er bij blijven wonen om zich later verderop in Zurzach te vestigen.

Verering & Cultuur
Er zijn van haar drie levensverhalen bekend. Het oudste stamt van het begin van de 9e eeuw; het tweede uit het eind van de 9e eeuw en is waarschijnlijk van de hand van Hatto III, abt van Reichenau. In de abdij van Zurzach is een mirakelboek bijgehouden: wonderen die op haar voorspraak of op haar graf gebeurden en die notarieel zijn opgetekend.

Zij wordt afgebeeld met een emmertje of waterkruik en met een kam, symbool voor de zorg waarmee zij zieken en gewonden behandelde; soms heeft zij een martelaarspalm en een kroon.

Sinds de tiende eeuw hebben de benedictijnen van Zurzach bedevaarten naar haar heiligdom bijzonder bevorderd. Van daaruit is haar verering door Zwitserse handelslieden ook in Enchenberg aan de Moezel terecht gekomen.

Zurzach heeft een kloosterkerk die aan Verena is gewijd ('Verenamünster'); daar wordt ook een reliek van haar bewaard in een fraai bewerkte schrijn in de vorm van een arm. Ook de Zuid-Duitse stad Rot an der Rot bezit een Verenakerk.

Het Egyptische stadje Garagos nabij Thebe (Luxor) heeft een parochiekerk die aan Sainte Vérène is toegewijd. Volgens de plaatselijke overlevering is ze immers van daar afkomstig. 

Haar voorspraak wordt ingeroepen tegen lichamelijke kwalen en in morele kwesties.


Bronnen
[000; 000»sys; 011; 111p:460; 132/1p:5; 151p:169; 175p:61.66; 180p:157; 200/2; 307p:178; Dries van den Akker s.j./2008.07.30]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen