× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1952  Eufrasia Eluvathingal

Info afb.

Eufrasia (geboren Rose) Eluvathingal van het Heilig Hart van Jezus; zuster van de Congregatie van de Moeder van de Karmel; Ollur, India; † 1952.
Feest 29 augustus

Bezoekers van de Karmelkapel noemden haar ‘de biddende moeder’; haar medezusters ‘wandelend tabernakel’, omdat in haar nabijheid de Heer bijna voelbaar aanwezig was.
Zij wordt geboren op 17 oktober 1877 in een aristocratische familie in Kattoor, Kerala, Zuidwest-India, het gebied waar de apostel Thomas nog het evangelie verkondigd zou hebben. Zij krijgt de naam Rose, omdat haar moeder een bijzondere devotie heeft voor de heilige Rosa van Lima († 1617; feest 23 augustus). Zij vertelt haar dochter er graag over. Dit wekt bij het kind het verlangen op om net zo’n leven te leiden. Al op haar negende weet ze het zeker: zij wil in het verborgene haar leven aan Jezus toewijden, met opofferingen en vormen van boetedoening, liefst in een zusterklooster. Maar vader heeft heel andere plannen. Hij kijkt uit naar jongens uit een rijke familie, waarmee zijn dochter te zijner tijd kan trouwen. Zij bidt met nog meer toewijding. Maar vader verandert pas van houding, als haar jongere zusje sterft. Zoals hij de ene dochter ten grave heeft gedragen, zo brengt hij zijn andere dochter hoogstpersoonlijk naar het Karmelklooster te Koonammavu, in de vorige eeuw als eerste kloostergemeenschap van de Syro-Malabarkatholieken gesticht door Kuriakose Chavara († 1871; feest 3 januari).
In haar noviciaat is ze zo vaak ziek dat de zusters erover denken haar weer weg te sturen. Ze geneest op wonderbaarlijke wijze, volgens haar eigen zeggen, omdat de Heilige Familie aan haar verscheen. Pater Kuriakose had een bijzondere verering voor de Heilige Familie. Blijkbaar waren haar aandoeningen een begin van de pijn en de ontberingen waarom ze gevraagd had tijdens haar gebeden vóór haar intrede. Op 10 mei 1897 legt ze haar eerste geloften af, en ontvangt de naam van zuster Eufrasia van het Heilig Hart van Jezus. Amper twee jaar later wordt ze ingekleed.
Zij blijkt een toonbeeld van kloosterlijke deugd en ingetogenheid. Haar gebedsleven wordt gekenmerkt door enerzijds beproevingen en allerhande pijnlijke kwalen en anderzijds door bijzondere genadegaven. Op 24 mei 1900 begint de kloostergemeenschap een vestiging in het aartsbisdom Trichur. Op diezelfde dag legt zij haar eeuwige geloften af. Van 1904 tot 1913 leidt zij als novicemeesteres jonge zusters binnen in het religieuze leven. Vervolgens wordt ze tot overste benoemd in de gemeenschap van de Heilige Maagd Maria te Ollur. Ze zal drie jaar aanblijven. Daarna komt ze toe aan haar hartenwens: in het verborgene een leven leiden, toegewijd aan Jezus. Mensen die de kloosterkapel bezoeken, zien haar daar vaak zitten. Zij noemen haar ‘de biddende moeder’. Haar medezusters geven haar de bijnaam ‘wandelend tabernakel’.

Verering & Cultuur
Na haar dood op 29 augustus 1952 blijkt dat haar biechtvader haar had opgedragen haar gebedservaringen te noteren. Die aantekeningen komen uiteindelijk in het bezit van de Congregatie en vormen een bron van de eigen spiritualiteit. In 1990 wordt haar stoffelijk overschot bijgezet in de kloosterkapel. Het is paus Johannes Paulus II die haar zalig verklaart op 3 december 2006. Haar heiligverklaring - door paus Franciscus - volgt op 23 november 2014.


Bronnen
[liturgieboekje heiligverklaring; website; Dries van den Akker s.j./2015.06.11]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen