× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† vóór 1000  Amour van St-Amour met Viateur

Info afb.

Amour van St-Amour, Franche-Comté, Frankrijk; kluizenaar?/martelaar? met Viateur; vóór 1000

Feest 9 augustus

Sinds onheuglijke tijden worden Saint Amour en Saint Viateur in Franche-Comté vereerd, vooral in het plaatsje Saint-Amour, in de Jura. Over hun herkomst is niets bekend. Vandaar dat men ze (gemakshalve?) maar heeft gerekend onder de martelaren van het Thebaanse legioen, dat niet zover vandaan nabij het Zwitserse Sankt Moritz in ca 286 werd omgebracht (zie aldaar).

Gezien hun namen ('Liefde' en 'Reiziger/Pelgrim') kan het ook zijn, dat het hier twee (Ierse?) zwerfmonniken betreft die op deze plek zijn blijven steken en gestorven. In dat geval zouden ze in een iets latere tijd thuishoren. Immers van de 6e tot de 11e eeuw waren er talrijke monniken van vooral Ierse afkomst (zoals Columbanus, Gallus, Kilian en talloze anderen) die het als hun christelijke opdracht beschouwden om almaar onderweg te zijn en nergens op aarde thuis te zijn, want dat zouden ze immers pas in de hemel vinden. Nu eens verbleven ze langere tijd op eenzame plaatsen of onder de mensen wanneer hun verblijf vrucht droeg en de christelijke levenswijze onder de mensen verspreidde, dan weer trokken ze voort. 'aarom zouden deze twee niet op deze manier totgekomen kunnen zijn? Een laatste mogelijkheid is nog, dat het hier twee christelijke deugden betreft, die als persoon werden voorgesteld... en die men vervolgens is gaan aanzien voor heiligen die echt bestaan hadden (vgl. bijvoorbeeld de heilige 'martelaressen' Sofia (= 'Wijsheid') met haar drie dochters Fides, Spes en Agapè (= 'Geloof', 'Hoop' en 'Liefde').


© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen