× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1620  Esther van Leggues

Esther (ook Estelle of Eustelle) Leggues, St.-Malo, Bretagne, Frankrijk; belijder; † 1620.

Feest 15 juli.

Esther wordt op 15 oktober 1610 geboren te St-Malo, Bretagne, uit twee Calvinistische ouders: de Engelse koopman Richard Leggues en Rachel Lemoine uit Vitré, verder landinwaarts in Bretagne. We zitten in de begintijd van de Reformatie; de tegenstellingen zijn nog uiterst scherp.

Als vierjarig kind komt Esther in aanraking met katholieke kinderen die naar de kathedraal gaan. Vanaf dat moment voelt ze zich onweerstaanbaar aangetrokken tot alles wat katholiek is. Tot woede van haar ouders. Dat wordt er niet beter op, wanneer haar ouders zich demonstratief niets aantrekken van het katholieke gebruik op vrijdag geen vlees te eten. Ze dwingen het kind mee te gaan naar hun eigen kerk; maar dat lukt ze slechts één maal. Op haar zesde besluit het meisje dat ze alleen maar katholiek wil zijn. Ze gaat biechten bij de plaatselijke kapelaan en doet haar best uit huis geplaatst te worden in een zusterinternaat. Maar dat gaat niet door.

Als ze negen is, dient de bisschop die volledig op de hoogte is van haar situatie,  haar het vormsel toe. Haar ouders pakken haar de rozenkrans af waarmee ze ’s avonds in bed bidt; voortaan bidt ze het rozenhoedje op haar vingers. Ze dreigen haar nu met geweld mee te nemen naar hun eigen kerk. Het meisje bidt om uitkomst. Op 10 juli openbaart zich een ernstige ziekte. Moeder Rachel weigert woedend een priester die het kind de laatste sacramenten wil komen toedienen. Op 15 juli overlijdt ze.

Nu verschijnen er katholieke doodgravers die haar een katholieke begrafenis willen geven. De ouders weten niet hoe vlug ze het kind weg moeten halen en begraven op hun eigen protestantse begraafplaats in Plouer. Maar op 8 september nog van datzelfde jaar komt de bisschop zelf om haar op te graven en met veel eerbetoon over te brengen naar de parochiekerk. Daar wordt ze als een heilige bijgezet.

Ondanks alle klachten van de Calvinisten constateren de kerkelijke autoriteiten dat het kind als katholiek is gestorven, dus dat ze thuishoort in de katholieke geloofsgemeenschap…


Bronnen
[Rld.1963»Estelle; Gby.1991p:391; Lo3.1838p:350; Dries van den Akker s.j./2009.06.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen